Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Bakk AS
Juridisk navn:  Brødrene Bakk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71647990
Kjelklia 31 Kjelklia 31 Fax: 71647999
6690 Aure 6690 Aure
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Aure
Org.nr: 948073579
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 8/10/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
5.61%
Resultat  
  
4670.59%
Egenkapital  
  
17.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.163.000 53.179.000 53.088.000 61.314.000 61.346.000
Resultat: 1.554.000 -34.000 255.000 182.000 326.000
Egenkapital: 7.362.000 6.263.000 6.432.000 6.246.000 6.121.000
Regnskap for  Brødrene Bakk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.163.000 53.179.000 53.088.000 61.314.000 61.346.000
Driftskostnader -53.202.000 -51.006.000 -51.016.000 -59.096.000 -59.995.000
Driftsresultat 2.961.000 2.174.000 2.072.000 2.217.000 1.350.000
Finansinntekter 41.000 47.000 9.000 179.000 3.000
Finanskostnader -1.448.000 -2.255.000 -1.825.000 -2.214.000 -1.027.000
Finans -1.407.000 -2.208.000 -1.816.000 -2.035.000 -1.024.000
Resultat før skatt 1.554.000 -34.000 255.000 182.000 326.000
Skattekostnad -364.000 -135.000 -174.000 -57.000 -93.000
Årsresultat 1.190.000 -169.000 80.000 125.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.653.000 15.333.000 12.759.000 16.375.000 13.257.000
Sum omløpsmidler 17.110.000 20.090.000 21.263.000 18.920.000 17.664.000
Sum eiendeler 31.763.000 35.423.000 34.022.000 35.295.000 30.921.000
Sum opptjent egenkapital 3.362.000 2.263.000 2.432.000 2.246.000 2.121.000
Sum egenkapital 7.362.000 6.263.000 6.432.000 6.246.000 6.121.000
Sum langsiktig gjeld 6.100.000 6.595.000 3.366.000 5.181.000 3.657.000
Sum kortsiktig gjeld 18.302.000 22.566.000 24.225.000 23.868.000 21.144.000
Sum gjeld og egenkapital 31.764.000 35.424.000 34.023.000 35.295.000 30.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.159.000 52.769.000 53.088.000 61.029.000 61.123.000
Andre inntekter 4.000 410.000 0 285.000 223.000
Driftsinntekter 56.163.000 53.179.000 53.088.000 61.314.000 61.346.000
Varekostnad -10.813.000 -10.148.000 -10.103.000 -15.484.000 -16.027.000
Lønninger -17.887.000 -18.514.000 -17.206.000 -18.141.000 -17.212.000
Avskrivning -1.780.000 -1.639.000 -2.251.000 -2.429.000 -2.196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.722.000 -20.705.000 -21.456.000 -23.042.000 -24.560.000
Driftskostnader -53.202.000 -51.006.000 -51.016.000 -59.096.000 -59.995.000
Driftsresultat 2.961.000 2.174.000 2.072.000 2.217.000 1.350.000
Finansinntekter 41.000 47.000 9.000 179.000 3.000
Finanskostnader -1.448.000 -2.255.000 -1.825.000 -2.214.000 -1.027.000
Finans -1.407.000 -2.208.000 -1.816.000 -2.035.000 -1.024.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.190.000 -169.000 80.000 125.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 0 92.000 0 0
Fast eiendom 205.000 906.000 274.000 471.000 493.000
Maskiner anlegg 2.587.000 2.754.000 3.244.000 4.328.000 5.584.000
Driftsløsøre 4.122.000 3.747.000 3.033.000 3.538.000 3.553.000
Sum varige driftsmidler 6.914.000 7.407.000 6.551.000 8.337.000 9.631.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.609.000 7.926.000 6.116.000 8.037.000 3.626.000
Sum anleggsmidler 14.653.000 15.333.000 12.759.000 16.375.000 13.257.000
Varebeholdning 2.008.000 2.010.000 1.772.000 1.708.000 1.845.000
Kundefordringer 10.831.000 11.895.000 13.048.000 14.015.000 12.250.000
Andre fordringer 2.799.000 2.684.000 518.000 720.000 627.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 633.000 505.000 464.000 694.000 279.000
Sum omløpsmidler 17.110.000 20.090.000 21.263.000 18.920.000 17.664.000
Sum eiendeler 31.763.000 35.423.000 34.022.000 35.295.000 30.921.000
Sum opptjent egenkapital 3.362.000 2.263.000 2.432.000 2.246.000 2.121.000
Sum egenkapital 7.362.000 6.263.000 6.432.000 6.246.000 6.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 6.000 136.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.951.000 4.760.000 4.776.000 4.318.000 5.692.000
Sum langsiktig gjeld 6.100.000 6.595.000 3.366.000 5.181.000 3.657.000
Leverandørgjeld 7.607.000 10.085.000 12.169.000 10.907.000 7.587.000
Betalbar skatt 473.000 37.000 129.000 187.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 3.302.000 4.009.000 3.104.000 5.205.000 3.342.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.969.000 3.675.000 4.047.000 3.250.000 4.477.000
Sum kortsiktig gjeld 18.302.000 22.566.000 24.225.000 23.868.000 21.144.000
Sum gjeld og egenkapital 31.764.000 35.424.000 34.023.000 35.295.000 30.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.192.000 -2.476.000 -2.962.000 -4.948.000 -3.480.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 23.2 17.7 18.9 17.7 19.8
Resultatgrad 5.3 4.1 3.9 3.6 2.2
Rentedekningsgrad 2 1 1.1 1.1 1.3
Gjeldsgrad 3.3 4.7 4.3 4.7 4.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 6.3 6.1 6.8 4.4
Signatur
15.12.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex