Brødrene Bakkehaug AS
Juridisk navn:  Brødrene Bakkehaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77182228
Fogd Holmboes gate 57 Fogd Holmboes gate 57 Fax: 77190868
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms Bardu
Org.nr: 880995022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorene Helberg & Øverås AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.42%
Resultat  
  
-393.84%
Egenkapital  
  
-33.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.406.000 19.867.000 18.311.000 19.775.000 15.172.000
Resultat: -429.000 146.000 82.000 346.000 -53.000
Egenkapital: 678.000 1.015.000 906.000 861.000 617.000
Regnskap for  Brødrene Bakkehaug AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.406.000 19.867.000 18.311.000 19.775.000 15.172.000
Driftskostnader -16.666.000 -19.558.000 -18.051.000 -19.230.000 -15.020.000
Driftsresultat -260.000 308.000 261.000 545.000 152.000
Finansinntekter 6.000 -11.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -175.000 -151.000 -181.000 -204.000 -209.000
Finans -169.000 -162.000 -179.000 -200.000 -204.000
Resultat før skatt -429.000 146.000 82.000 346.000 -53.000
Skattekostnad 92.000 -38.000 -36.000 -102.000 14.000
Årsresultat -337.000 108.000 46.000 244.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.330.000 1.154.000 1.164.000 1.209.000 1.388.000
Sum omløpsmidler 6.519.000 7.110.000 7.213.000 7.321.000 8.092.000
Sum eiendeler 7.849.000 8.264.000 8.377.000 8.530.000 9.480.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 915.000 806.000 761.000 517.000
Sum egenkapital 678.000 1.015.000 906.000 861.000 617.000
Sum langsiktig gjeld 2.296.000 2.881.000 2.396.000 2.699.000 2.529.000
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 4.369.000 5.074.000 4.969.000 6.335.000
Sum gjeld og egenkapital 7.849.000 8.265.000 8.376.000 8.529.000 9.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.310.000 19.289.000 18.198.000 19.456.000 14.982.000
Andre inntekter 96.000 578.000 113.000 319.000 190.000
Driftsinntekter 16.406.000 19.867.000 18.311.000 19.775.000 15.172.000
Varekostnad -13.109.000 -15.920.000 -14.425.000 -15.803.000 -11.901.000
Lønninger -2.103.000 -2.132.000 -2.024.000 -2.037.000 -1.938.000
Avskrivning -116.000 -95.000 -95.000 -84.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.338.000 -1.411.000 -1.507.000 -1.306.000 -1.097.000
Driftskostnader -16.666.000 -19.558.000 -18.051.000 -19.230.000 -15.020.000
Driftsresultat -260.000 308.000 261.000 545.000 152.000
Finansinntekter 6.000 -11.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -175.000 -151.000 -181.000 -204.000 -209.000
Finans -169.000 -162.000 -179.000 -200.000 -204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 108.000 46.000 244.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 40.000 27.000 33.000 129.000
Fast eiendom 892.000 950.000 1.007.000 1.064.000 1.121.000
Maskiner anlegg 32.000 58.000 85.000 111.000 0
Driftsløsøre 274.000 106.000 45.000 0 138.000
Sum varige driftsmidler 1.197.000 1.114.000 1.137.000 1.175.000 1.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.330.000 1.154.000 1.164.000 1.209.000 1.388.000
Varebeholdning 5.047.000 5.763.000 4.957.000 6.076.000 6.814.000
Kundefordringer 1.021.000 1.119.000 1.726.000 748.000 452.000
Andre fordringer 360.000 39.000 323.000 225.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 190.000 206.000 271.000 566.000
Sum omløpsmidler 6.519.000 7.110.000 7.213.000 7.321.000 8.092.000
Sum eiendeler 7.849.000 8.264.000 8.377.000 8.530.000 9.480.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 915.000 806.000 761.000 517.000
Sum egenkapital 678.000 1.015.000 906.000 861.000 617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.296.000 2.881.000 2.396.000 2.699.000 2.529.000
Leverandørgjeld 4.539.000 3.928.000 4.735.000 4.507.000 5.687.000
Betalbar skatt 0 50.000 36.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 114.000 166.000 85.000 233.000 127.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 224.000 217.000 224.000 521.000
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 4.369.000 5.074.000 4.969.000 6.335.000
Sum gjeld og egenkapital 7.849.000 8.265.000 8.376.000 8.529.000 9.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.644.000 2.741.000 2.139.000 2.352.000 1.757.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Soliditet 8.6 12.3 10.8 10.1 6.5
Resultatgrad -1.6 1.6 1.4 2.8 1.0
Rentedekningsgrad -1.5 2 1.4 2.7 0.8
Gjeldsgrad 10.6 7.1 8.2 8.9 14.4
Total kapitalrentabilitet -3.2 3.6 3.1 6.4 1.7
Signatur
01.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex