Brødrene Fredlund AS
Juridisk navn:  Brødrene Fredlund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64870352
Ellingsrudlia 9 Heimdalsgata 26H Fax:
1424 Ski 561 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984060599
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-92.31%
Egenkapital  
  
0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 50.000 50.000 42.000 48.000
Resultat: 1.000 13.000 6.000 15.000 5.000
Egenkapital: 676.000 675.000 680.000 659.000 734.000
Regnskap for  Brødrene Fredlund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 50.000 50.000 42.000 48.000
Driftskostnader -55.000 -49.000 -55.000 -52.000 -47.000
Driftsresultat -5.000 1.000 -5.000 -10.000 0
Finansinntekter 6.000 12.000 0 25.000 5.000
Finanskostnader 0 0 11.000 0 0
Finans 6.000 12.000 11.000 25.000 5.000
Resultat før skatt 1.000 13.000 6.000 15.000 5.000
Skattekostnad 0 -3.000 -1.000 -4.000 0
Årsresultat 1.000 10.000 4.000 11.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 0 9.000 0 0
Sum omløpsmidler 876.000 867.000 762.000 788.000 734.000
Sum eiendeler 930.000 867.000 771.000 788.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 575.000 6.000 559.000 0
Sum egenkapital 676.000 675.000 680.000 659.000 734.000
Sum langsiktig gjeld 0 83.000 73.000 83.000 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000 109.000 17.000 47.000 0
Sum gjeld og egenkapital 930.000 867.000 770.000 789.000 734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 50.000 50.000 42.000 48.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 50.000 50.000 42.000 48.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -4.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -49.000 -54.000 -46.000 -43.000
Driftskostnader -55.000 -49.000 -55.000 -52.000 -47.000
Driftsresultat -5.000 1.000 -5.000 -10.000 0
Finansinntekter 6.000 12.000 0 25.000 5.000
Finanskostnader 0 0 11.000 0 0
Finans 6.000 12.000 11.000 25.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat 1.000 10.000 4.000 11.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 0 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 0 9.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 27.000 48.000 24.000 0
Andre fordringer 0 0 92.000 0 149.000
Sum investeringer 0 24.000 15.000 15.000 15.000
Kasse, bank 876.000 817.000 606.000 749.000 570.000
Sum omløpsmidler 876.000 867.000 762.000 788.000 734.000
Sum eiendeler 930.000 867.000 771.000 788.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 575.000 6.000 559.000 0
Sum egenkapital 676.000 675.000 680.000 659.000 734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -29.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 83.000 73.000 83.000 0
Leverandørgjeld 0 109.000 24.000 43.000 0
Betalbar skatt 0 0 16.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000
Annen kortsiktig gjeld 257.000 0 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000 109.000 17.000 47.000 0
Sum gjeld og egenkapital 930.000 867.000 770.000 789.000 734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 622.000 758.000 745.000 741.000 734.000
Likviditetsgrad 1 3.4 8 44.8 16.8
Likviditetsgrad 2 3.4 8 44.8 16.8 0.0
Soliditet 72.7 77.9 88.3 83.5 100.0
Resultatgrad 2 -23.8 0.0
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 1.5 -0.6 1.9 0.7
Signatur
17.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex