Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Karlsen Handel AS
Juridisk navn:  Brødrene Karlsen Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77851300
Oskarbakken 4B Oskarbakken 4B Fax: 77848185
9389 Husøy I Senja 9389 Husøy I Senja
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 988875759
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.56%
Resultat  
  
-28.69%
Egenkapital  
  
-0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.140.000 17.862.000 16.361.000 15.401.000 15.216.000
Resultat: 353.000 495.000 348.000 237.000 222.000
Egenkapital: 1.034.000 1.035.000 1.035.000 1.036.000 1.039.000
Regnskap for  Brødrene Karlsen Handel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.140.000 17.862.000 16.361.000 15.401.000 15.216.000
Driftskostnader -17.791.000 -17.368.000 -16.021.000 -15.167.000 -14.976.000
Driftsresultat 350.000 493.000 339.000 234.000 239.000
Finansinntekter 5.000 5.000 10.000 4.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -17.000
Finans 3.000 2.000 9.000 3.000 -16.000
Resultat før skatt 353.000 495.000 348.000 237.000 222.000
Skattekostnad -81.000 -119.000 -87.000 -63.000 -60.000
Årsresultat 271.000 376.000 261.000 174.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 152.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.322.000 4.043.000 3.364.000 2.873.000 2.703.000
Sum eiendeler 3.322.000 4.043.000 3.516.000 2.873.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 35.000 35.000 36.000 39.000
Sum egenkapital 1.034.000 1.035.000 1.035.000 1.036.000 1.039.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 8.000 8.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 2.278.000 2.999.000 2.472.000 1.829.000 1.478.000
Sum gjeld og egenkapital 3.321.000 4.043.000 3.515.000 2.873.000 2.703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.766.000 17.487.000 16.099.000 14.986.000 14.989.000
Andre inntekter 374.000 375.000 262.000 414.000 226.000
Driftsinntekter 18.140.000 17.862.000 16.361.000 15.401.000 15.216.000
Varekostnad -13.971.000 -13.856.000 -12.856.000 -12.294.000 -12.253.000
Lønninger -2.099.000 -2.041.000 -1.744.000 -1.712.000 -1.609.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.721.000 -1.471.000 -1.421.000 -1.161.000 -1.114.000
Driftskostnader -17.791.000 -17.368.000 -16.021.000 -15.167.000 -14.976.000
Driftsresultat 350.000 493.000 339.000 234.000 239.000
Finansinntekter 5.000 5.000 10.000 4.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -17.000
Finans 3.000 2.000 9.000 3.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -169.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 271.000 376.000 261.000 174.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 152.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 152.000 0 0
Varebeholdning 1.702.000 1.393.000 1.606.000 1.218.000 1.471.000
Kundefordringer 1.033.000 1.644.000 1.189.000 1.070.000 873.000
Andre fordringer 206.000 283.000 305.000 65.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 382.000 719.000 265.000 521.000 245.000
Sum omløpsmidler 3.322.000 4.043.000 3.364.000 2.873.000 2.703.000
Sum eiendeler 3.322.000 4.043.000 3.516.000 2.873.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 35.000 35.000 36.000 39.000
Sum egenkapital 1.034.000 1.035.000 1.035.000 1.036.000 1.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 9.000 8.000 8.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.638.000 2.468.000 1.581.000 1.028.000 1.103.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 8.000 8.000 186.000
Leverandørgjeld 346.000 220.000 678.000 627.000 175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 85.000 63.000 69.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 226.000 150.000 106.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 2.278.000 2.999.000 2.472.000 1.829.000 1.478.000
Sum gjeld og egenkapital 3.321.000 4.043.000 3.515.000 2.873.000 2.703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.044.000 1.044.000 892.000 1.044.000 1.225.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
Soliditet 31.1 25.6 29.4 36.1 38.4
Resultatgrad 1.9 2.8 2.1 1.5 1.6
Rentedekningsgrad 1 164.3 3 238.0 14.1
Gjeldsgrad 2.2 2.9 2.4 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 10.7 12.3 9.9 8.3 8.9
Signatur
30.09.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex