Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Kolstad AS
Juridisk navn:  Brødrene Kolstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67102790
Gamle Drammensvei 38 Gamle Drammensvei 38 Fax: 67102791
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913502353
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/14/1933
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Ihs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.19%
Resultat  
  
-114.13%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.893.000 7.270.000 8.237.000 7.944.000 8.051.000
Resultat: -79.000 559.000 424.000 -194.000 185.000
Egenkapital: 2.678.000 2.757.000 2.390.000 2.105.000 2.376.000
Regnskap for  Brødrene Kolstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.893.000 7.270.000 8.237.000 7.944.000 8.051.000
Driftskostnader -6.967.000 -6.704.000 -7.805.000 -8.134.000 -7.825.000
Driftsresultat -75.000 566.000 432.000 -192.000 226.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -9.000 -4.000 -44.000
Finans -3.000 -7.000 -8.000 -2.000 -41.000
Resultat før skatt -79.000 559.000 424.000 -194.000 185.000
Skattekostnad 0 -142.000 -89.000 23.000 -92.000
Årsresultat -79.000 417.000 334.000 -171.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 28.000 33.000 27.000 38.000
Sum omløpsmidler 3.592.000 3.868.000 3.493.000 3.610.000 3.490.000
Sum eiendeler 3.615.000 3.896.000 3.526.000 3.637.000 3.528.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 2.657.000 2.290.000 2.005.000 2.276.000
Sum egenkapital 2.678.000 2.757.000 2.390.000 2.105.000 2.376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 936.000 1.139.000 1.137.000 1.532.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 3.896.000 3.527.000 3.637.000 3.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.893.000 7.270.000 8.237.000 7.944.000 8.051.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.893.000 7.270.000 8.237.000 7.944.000 8.051.000
Varekostnad -3.397.000 -4.265.000 -4.494.000 -4.481.000 -4.541.000
Lønninger -2.477.000 -2.284.000 -2.409.000 -2.587.000 -2.279.000
Avskrivning -5.000 -5.000 6.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -885.000 -778.000 -970.000 -1.125.000 -1.024.000
Driftskostnader -6.967.000 -6.704.000 -7.805.000 -8.134.000 -7.825.000
Driftsresultat -75.000 566.000 432.000 -192.000 226.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -9.000 -4.000 -44.000
Finans -3.000 -7.000 -8.000 -2.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 -50.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -79.000 417.000 334.000 -171.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 28.000 33.000 27.000 38.000
Sum varige driftsmidler 23.000 28.000 33.000 27.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 28.000 33.000 27.000 38.000
Varebeholdning 2.589.000 2.792.000 2.164.000 2.102.000 2.032.000
Kundefordringer 267.000 319.000 195.000 496.000 407.000
Andre fordringer 25.000 10.000 8.000 118.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 711.000 748.000 1.127.000 895.000 950.000
Sum omløpsmidler 3.592.000 3.868.000 3.493.000 3.610.000 3.490.000
Sum eiendeler 3.615.000 3.896.000 3.526.000 3.637.000 3.528.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 2.657.000 2.290.000 2.005.000 2.276.000
Sum egenkapital 2.678.000 2.757.000 2.390.000 2.105.000 2.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 23.000
Leverandørgjeld 372.000 495.000 351.000 754.000 404.000
Betalbar skatt 0 142.000 89.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 341.000 285.000 478.000 439.000 397.000
Utbytte 0 -50.000 -50.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 217.000 219.000 239.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 936.000 1.139.000 1.137.000 1.532.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 3.896.000 3.527.000 3.637.000 3.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.656.000 2.729.000 2.356.000 2.078.000 2.361.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.4 3.1 2 3.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.2 1 1.3
Soliditet 74.1 70.8 67.8 57.9 67.3
Resultatgrad -1.1 7.8 5.2 -2.4 2.8
Rentedekningsgrad 70.8 4 5.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 14.6 12.3 -5.2 6.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex