Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Brødrene London AS
Juridisk navn:  Brødrene London AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22649464
Haraldrudveien 20 Haraldrudveien 20 Fax: 22649463
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Oslo Oslo
Org.nr: 913982894
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/30/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.24%
Resultat  
  
-94.2%
Egenkapital  
  
-8.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000 18.082.000
Resultat: -536.000 -276.000 -1.000.000 346.000 -666.000
Egenkapital: 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000 5.100.000
Regnskap for  Brødrene London AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000 18.082.000
Driftskostnader -37.800.000 -27.008.000 -19.459.000 -14.951.000 -17.556.000
Driftsresultat 750.000 877.000 52.000 1.515.000 525.000
Finansinntekter 29.000 19.000 15.000 20.000 55.000
Finanskostnader -1.316.000 -1.173.000 -1.067.000 -1.189.000 -1.246.000
Finans -1.287.000 -1.154.000 -1.052.000 -1.169.000 -1.191.000
Resultat før skatt -536.000 -276.000 -1.000.000 346.000 -666.000
Skattekostnad 150.000 77.000 279.000 -98.000 177.000
Årsresultat -386.000 -199.000 -722.000 248.000 -489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.151.000 24.759.000 25.632.000 28.070.000 28.444.000
Sum omløpsmidler 7.470.000 6.578.000 5.179.000 4.274.000 3.475.000
Sum eiendeler 31.621.000 31.337.000 30.811.000 32.344.000 31.919.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 248.000 0
Sum egenkapital 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000 5.100.000
Sum langsiktig gjeld 21.117.000 22.058.000 23.249.000 24.024.000 24.616.000
Sum kortsiktig gjeld 6.465.000 4.853.000 2.936.000 2.973.000 2.203.000
Sum gjeld og egenkapital 31.622.000 31.338.000 30.811.000 32.345.000 31.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.536.000 18.741.000 10.478.000 7.956.000 9.767.000
Andre inntekter 9.013.000 9.145.000 9.033.000 8.509.000 8.315.000
Driftsinntekter 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000 18.082.000
Varekostnad -10.346.000 -6.518.000 -2.267.000 -2.056.000 -3.540.000
Lønninger -16.433.000 -11.117.000 -8.913.000 -6.731.000 -6.864.000
Avskrivning -2.069.000 -1.899.000 -1.855.000 -1.906.000 -1.735.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.952.000 -7.474.000 -6.424.000 -4.258.000 -5.417.000
Driftskostnader -37.800.000 -27.008.000 -19.459.000 -14.951.000 -17.556.000
Driftsresultat 750.000 877.000 52.000 1.515.000 525.000
Finansinntekter 29.000 19.000 15.000 20.000 55.000
Finanskostnader -1.316.000 -1.173.000 -1.067.000 -1.189.000 -1.246.000
Finans -1.287.000 -1.154.000 -1.052.000 -1.169.000 -1.191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -386.000 -199.000 -722.000 248.000 -489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.441.000 18.626.000 19.617.000 20.966.000 22.318.000
Maskiner anlegg 50.000 90.000 0 0 0
Driftsløsøre 830.000 1.180.000 1.440.000 1.802.000 1.747.000
Sum varige driftsmidler 19.321.000 19.896.000 21.056.000 22.768.000 24.065.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.830.000 4.863.000 4.576.000 5.302.000 4.378.000
Sum anleggsmidler 24.151.000 24.759.000 25.632.000 28.070.000 28.444.000
Varebeholdning 3.299.000 2.002.000 678.000 300.000 580.000
Kundefordringer 1.089.000 822.000 744.000 1.210.000 87.000
Andre fordringer 268.000 425.000 143.000 211.000 594.000
Sum investeringer 0 0 0 0 20.000
Kasse, bank 2.815.000 3.328.000 3.613.000 2.553.000 2.193.000
Sum omløpsmidler 7.470.000 6.578.000 5.179.000 4.274.000 3.475.000
Sum eiendeler 31.621.000 31.337.000 30.811.000 32.344.000 31.919.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 248.000 0
Sum egenkapital 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000 5.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 793.000 1.294.000 1.711.000 2.131.000 2.441.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.117.000 22.058.000 23.249.000 24.024.000 24.616.000
Leverandørgjeld 2.852.000 1.965.000 1.610.000 646.000 505.000
Betalbar skatt 352.000 340.000 141.000 409.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 1.613.000 1.139.000 278.000 509.000 737.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.647.000 1.409.000 907.000 1.410.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 6.465.000 4.853.000 2.936.000 2.973.000 2.203.000
Sum gjeld og egenkapital 31.622.000 31.338.000 30.811.000 32.345.000 31.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.005.000 1.725.000 2.243.000 1.301.000 1.272.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.8 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 1.6 1.4 1.4
Soliditet 12.8 14.1 15.0 16.5 16.0
Resultatgrad 1.9 3.1 0.3 9.2 2.9
Rentedekningsgrad 0.6 0.8 0.1 1.3 0.5
Gjeldsgrad 6.8 6.1 5.7 5.0 5.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.9 0.2 4.7 1.8
Prokurister
25.11.2010
THOMAS LONDON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Brødrene London AS
Som et av de eldste og ledende bilopphoggeriene i Norge, har vi miljø i fokus.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex