Brødrene London AS
Juridisk navn:  Brødrene London AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22649464
Haraldrudveien 20 Haraldrudveien 20 Fax: 22649463
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Oslo Oslo
Org.nr: 913982894
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/28/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
153.62%
Resultat  
  
11294.22%
Egenkapital  
  
1444.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 97.772.000 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000
Resultat: 60.001.000 -536.000 -276.000 -1.000.000 346.000
Egenkapital: 62.407.000 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000
Regnskap for  Brødrene London AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 97.772.000 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000
Driftskostnader -36.668.000 -37.800.000 -27.008.000 -19.459.000 -14.951.000
Driftsresultat 61.105.000 750.000 877.000 52.000 1.515.000
Finansinntekter 217.000 29.000 19.000 15.000 20.000
Finanskostnader -1.321.000 -1.316.000 -1.173.000 -1.067.000 -1.189.000
Finans -1.104.000 -1.287.000 -1.154.000 -1.052.000 -1.169.000
Resultat før skatt 60.001.000 -536.000 -276.000 -1.000.000 346.000
Skattekostnad -1.634.000 150.000 77.000 279.000 -98.000
Årsresultat 58.367.000 -386.000 -199.000 -722.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.273.000 24.151.000 24.759.000 25.632.000 28.070.000
Sum omløpsmidler 71.696.000 7.470.000 6.578.000 5.179.000 4.274.000
Sum eiendeler 88.969.000 31.621.000 31.337.000 30.811.000 32.344.000
Sum opptjent egenkapital 58.367.000 0 0 0 248.000
Sum egenkapital 62.407.000 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000
Sum langsiktig gjeld 6.253.000 21.117.000 22.058.000 23.249.000 24.024.000
Sum kortsiktig gjeld 20.308.000 6.465.000 4.853.000 2.936.000 2.973.000
Sum gjeld og egenkapital 88.968.000 31.622.000 31.338.000 30.811.000 32.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.640.000 29.536.000 18.741.000 10.478.000 7.956.000
Andre inntekter 72.133.000 9.013.000 9.145.000 9.033.000 8.509.000
Driftsinntekter 97.772.000 38.550.000 27.886.000 19.511.000 16.465.000
Varekostnad -12.718.000 -10.346.000 -6.518.000 -2.267.000 -2.056.000
Lønninger -15.605.000 -16.433.000 -11.117.000 -8.913.000 -6.731.000
Avskrivning -1.442.000 -2.069.000 -1.899.000 -1.855.000 -1.906.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.903.000 -8.952.000 -7.474.000 -6.424.000 -4.258.000
Driftskostnader -36.668.000 -37.800.000 -27.008.000 -19.459.000 -14.951.000
Driftsresultat 61.105.000 750.000 877.000 52.000 1.515.000
Finansinntekter 217.000 29.000 19.000 15.000 20.000
Finanskostnader -1.321.000 -1.316.000 -1.173.000 -1.067.000 -1.189.000
Finans -1.104.000 -1.287.000 -1.154.000 -1.052.000 -1.169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.367.000 -386.000 -199.000 -722.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.000.000 18.441.000 18.626.000 19.617.000 20.966.000
Maskiner anlegg 10.000 50.000 90.000 0 0
Driftsløsøre 84.000 830.000 1.180.000 1.440.000 1.802.000
Sum varige driftsmidler 9.094.000 19.321.000 19.896.000 21.056.000 22.768.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.178.000 4.830.000 4.863.000 4.576.000 5.302.000
Sum anleggsmidler 17.273.000 24.151.000 24.759.000 25.632.000 28.070.000
Varebeholdning 2.231.000 3.299.000 2.002.000 678.000 300.000
Kundefordringer 400.000 1.089.000 822.000 744.000 1.210.000
Andre fordringer 64.033.000 268.000 425.000 143.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.032.000 2.815.000 3.328.000 3.613.000 2.553.000
Sum omløpsmidler 71.696.000 7.470.000 6.578.000 5.179.000 4.274.000
Sum eiendeler 88.969.000 31.621.000 31.337.000 30.811.000 32.344.000
Sum opptjent egenkapital 58.367.000 0 0 0 248.000
Sum egenkapital 62.407.000 4.040.000 4.427.000 4.626.000 5.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.039.000 793.000 1.294.000 1.711.000 2.131.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.900.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.253.000 21.117.000 22.058.000 23.249.000 24.024.000
Leverandørgjeld 813.000 2.852.000 1.965.000 1.610.000 646.000
Betalbar skatt 388.000 352.000 340.000 141.000 409.000
Skyldig offentlige avgifter 1.008.000 1.613.000 1.139.000 278.000 509.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.200.000 1.647.000 1.409.000 907.000 1.410.000
Sum kortsiktig gjeld 20.308.000 6.465.000 4.853.000 2.936.000 2.973.000
Sum gjeld og egenkapital 88.968.000 31.622.000 31.338.000 30.811.000 32.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.388.000 1.005.000 1.725.000 2.243.000 1.301.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.2 1.4 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 3.5 0.7 1.0 1.6 1.4
Soliditet 70.1 12.8 14.1 15.0 16.5
Resultatgrad 62.5 1.9 3.1 0.3 9.2
Rentedekningsgrad 46.4 0.6 0.8 0.1 1.3
Gjeldsgrad 0.4 6.8 6.1 5.7 5.0
Total kapitalrentabilitet 68.9 2.5 2.9 0.2 4.7
Prokurister
25.11.2010
THOMAS LONDON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Brødrene London AS
Som et av de eldste og ledende bilopphoggeriene i Norge, har vi miljø i fokus.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex