Brødrene Solem AS
Juridisk navn:  Brødrene Solem AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877500
Postboks 149 Krokstad Industriområde Fax: 32873460
3054 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Buskerud Nedre Eiker
Org.nr: 930274585
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Regnskapsdata Kongsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.52%
Resultat  
  
-19.74%
Egenkapital  
  
7.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.947.000 12.939.000 14.995.000 11.573.000 7.237.000
Resultat: 805.000 1.003.000 862.000 1.119.000 105.000
Egenkapital: 9.085.000 8.462.000 7.695.000 7.049.000 6.251.000
Regnskap for  Brødrene Solem AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.947.000 12.939.000 14.995.000 11.573.000 7.237.000
Driftskostnader -14.139.000 -11.980.000 -14.149.000 -10.448.000 -7.188.000
Driftsresultat 808.000 959.000 846.000 1.125.000 49.000
Finansinntekter 21.000 53.000 16.000 12.000 68.000
Finanskostnader -24.000 -9.000 0 -18.000 -13.000
Finans -3.000 44.000 16.000 -6.000 55.000
Resultat før skatt 805.000 1.003.000 862.000 1.119.000 105.000
Skattekostnad -182.000 -236.000 -216.000 -321.000 9.000
Årsresultat 623.000 766.000 646.000 798.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.107.000 5.530.000 3.915.000 4.334.000 3.997.000
Sum omløpsmidler 7.694.000 8.276.000 7.503.000 5.291.000 3.946.000
Sum eiendeler 13.801.000 13.806.000 11.418.000 9.625.000 7.943.000
Sum opptjent egenkapital 4.085.000 3.462.000 2.695.000 2.049.000 1.251.000
Sum egenkapital 9.085.000 8.462.000 7.695.000 7.049.000 6.251.000
Sum langsiktig gjeld 554.000 1.367.000 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 4.162.000 3.977.000 3.722.000 2.576.000 1.689.000
Sum gjeld og egenkapital 13.801.000 13.806.000 11.417.000 9.625.000 7.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.947.000 12.693.000 14.986.000 11.573.000 7.115.000
Andre inntekter 0 245.000 8.000 0 121.000
Driftsinntekter 14.947.000 12.939.000 14.995.000 11.573.000 7.237.000
Varekostnad -4.732.000 -3.499.000 -6.641.000 -4.562.000 -2.363.000
Lønninger -6.212.000 -5.747.000 -4.905.000 -3.542.000 -2.566.000
Avskrivning -1.003.000 -597.000 -618.000 -678.000 -652.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.192.000 -2.137.000 -1.985.000 -1.666.000 -1.607.000
Driftskostnader -14.139.000 -11.980.000 -14.149.000 -10.448.000 -7.188.000
Driftsresultat 808.000 959.000 846.000 1.125.000 49.000
Finansinntekter 21.000 53.000 16.000 12.000 68.000
Finanskostnader -24.000 -9.000 0 -18.000 -13.000
Finans -3.000 44.000 16.000 -6.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 623.000 766.000 646.000 798.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 9.000 23.000 0
Fast eiendom 609.000 609.000 609.000 610.000 613.000
Maskiner anlegg 1.483.000 1.798.000 2.337.000 2.834.000 3.292.000
Driftsløsøre 3.465.000 2.574.000 411.000 318.000 92.000
Sum varige driftsmidler 5.556.000 4.980.000 3.356.000 3.762.000 3.997.000
Sum finansielle anleggsmidler 551.000 550.000 550.000 550.000 0
Sum anleggsmidler 6.107.000 5.530.000 3.915.000 4.334.000 3.997.000
Varebeholdning 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 0
Kundefordringer 3.413.000 4.003.000 3.707.000 2.233.000 1.041.000
Andre fordringer 17.000 57.000 123.000 105.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.928.000 2.881.000 2.338.000 1.618.000 2.339.000
Sum omløpsmidler 7.694.000 8.276.000 7.503.000 5.291.000 3.946.000
Sum eiendeler 13.801.000 13.806.000 11.418.000 9.625.000 7.943.000
Sum opptjent egenkapital 4.085.000 3.462.000 2.695.000 2.049.000 1.251.000
Sum egenkapital 9.085.000 8.462.000 7.695.000 7.049.000 6.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 129.000 126.000 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 554.000 1.367.000 0 0 3.000
Leverandørgjeld 705.000 686.000 1.185.000 287.000 519.000
Betalbar skatt 179.000 101.000 202.000 347.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.176.000 1.155.000 951.000 785.000 285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.102.000 2.035.000 1.383.000 1.157.000 885.000
Sum kortsiktig gjeld 4.162.000 3.977.000 3.722.000 2.576.000 1.689.000
Sum gjeld og egenkapital 13.801.000 13.806.000 11.417.000 9.625.000 7.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.532.000 4.299.000 3.781.000 2.715.000 2.257.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.7 1.6 2.4
Soliditet 65.8 61.3 67.4 73.2 78.7
Resultatgrad 5.4 7.4 5.6 9.7 0.7
Rentedekningsgrad 33.7 106.6 63.2 9.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 6 7.3 7.6 11.8 1.5
Signatur
07.04.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex