Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brønmo Rolf & Sønn
Juridisk navn:  Brønmo Rolf & Sønn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75031331
Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 970921494
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Bakkan Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 2.932.000
Resultat: 137.000
Egenkapital: 1.388.000
Regnskap for  Brønmo Rolf & Sønn
Resultat 2005
Driftsinntekter 2.932.000
Driftskostnader -2.799.000
Driftsresultat 133.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -6.000
Finans 3.000
Resultat før skatt 137.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.101.000
Sum omløpsmidler 437.000
Sum eiendeler 1.538.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.388.000
Sum langsiktig gjeld 100.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.932.000
Varekostnad -2.303.000
Lønninger -160.000
Avskrivning -136.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -200.000
Driftskostnader -2.799.000
Driftsresultat 133.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -6.000
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte -137.000
Årsresultat 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 595.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.101.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 107.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 330.000
Sum omløpsmidler 437.000
Sum eiendeler 1.538.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 100.000
Leverandørgjeld 22.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000
Utbytte -137.000
Annen kortsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000
Likviditetsgrad 1 8.9
Likviditetsgrad 2 9.0
Soliditet 90.3
Resultatgrad 4.5
Rentedekningsgrad 23.7
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex