Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brügger Invest AS
Juridisk navn:  Brügger Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184186
Brekka 44 Brekka 44 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 995835517
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-169.16%
Egenkapital  
  
-8.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -886.000 1.281.000 1.248.000 113.000 706.000
Egenkapital: 9.978.000 10.872.000 9.641.000 8.397.000 8.301.000
Regnskap for  Brügger Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 -29.000 -28.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter -856.000 1.311.000 1.276.000 125.000 718.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -856.000 1.311.000 1.276.000 125.000 718.000
Resultat før skatt -886.000 1.281.000 1.248.000 113.000 706.000
Skattekostnad -8.000 -51.000 -4.000 -17.000 -35.000
Årsresultat -893.000 1.230.000 1.244.000 97.000 671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.986.000 10.924.000 9.647.000 8.417.000 8.338.000
Sum eiendeler 9.986.000 10.924.000 9.647.000 8.417.000 8.338.000
Sum opptjent egenkapital 3.279.000 4.173.000 2.943.000 1.698.000 1.602.000
Sum egenkapital 9.978.000 10.872.000 9.641.000 8.397.000 8.301.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 52.000 6.000 19.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 9.986.000 10.924.000 9.648.000 8.416.000 8.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -29.000 -29.000 -28.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter -856.000 1.311.000 1.276.000 125.000 718.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -856.000 1.311.000 1.276.000 125.000 718.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -893.000 1.230.000 1.244.000 97.000 671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 31.000 0 0 0 0
Sum investeringer 8.813.000 7.126.000 6.081.000 4.404.000 3.953.000
Kasse, bank 1.142.000 3.797.000 3.566.000 4.013.000 4.385.000
Sum omløpsmidler 9.986.000 10.924.000 9.647.000 8.417.000 8.338.000
Sum eiendeler 9.986.000 10.924.000 9.647.000 8.417.000 8.338.000
Sum opptjent egenkapital 3.279.000 4.173.000 2.943.000 1.698.000 1.602.000
Sum egenkapital 9.978.000 10.872.000 9.641.000 8.397.000 8.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 8.000 51.000 4.000 17.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 52.000 6.000 19.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 9.986.000 10.924.000 9.648.000 8.416.000 8.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.978.000 10.872.000 9.641.000 8.398.000 8.300.000
Likviditetsgrad 1 1248.3 210.1 1607.8 443.0 219.4
Likviditetsgrad 2 1248.3 210.1 1607.8 443.1 219.5
Soliditet 99.9 99.5 99.9 99.8 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.9 11.7 12.9 1.3 8.5
Signatur
05.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex