Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brønnøy Blikk AS
Juridisk navn:  Brønnøy Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75021845
Postboks 552 Havnegata 48 Fax: 75021846
8901 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 984544103
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hl Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.17%
Resultat  
  
611.66%
Egenkapital  
  
38.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000 8.336.000
Resultat: 1.448.000 -283.000 272.000 512.000 849.000
Egenkapital: 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000 2.273.000
Regnskap for  Brønnøy Blikk AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000 8.336.000
Driftskostnader -8.806.000 -8.723.000 -8.143.000 -7.676.000 -7.494.000
Driftsresultat 1.427.000 -278.000 84.000 510.000 842.000
Finansinntekter 35.000 20.000 220.000 36.000 35.000
Finanskostnader -14.000 -25.000 -32.000 -34.000 -28.000
Finans 21.000 -5.000 188.000 2.000 7.000
Resultat før skatt 1.448.000 -283.000 272.000 512.000 849.000
Skattekostnad -405.000 78.000 -29.000 -143.000 -240.000
Årsresultat 1.043.000 -204.000 243.000 369.000 608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 656.000 941.000 906.000 552.000 352.000
Sum omløpsmidler 4.831.000 3.159.000 3.476.000 3.766.000 3.737.000
Sum eiendeler 5.487.000 4.100.000 4.382.000 4.318.000 4.089.000
Sum opptjent egenkapital 3.324.000 2.281.000 2.485.000 2.242.000 1.873.000
Sum egenkapital 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000 2.273.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 313.000 534.000 319.000 529.000
Sum kortsiktig gjeld 1.672.000 1.106.000 963.000 1.356.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 5.488.000 4.100.000 4.382.000 4.317.000 4.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.220.000 8.444.000 8.210.000 8.175.000 8.126.000
Andre inntekter 13.000 1.000 17.000 11.000 210.000
Driftsinntekter 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000 8.336.000
Varekostnad -3.882.000 -3.455.000 -3.357.000 -3.184.000 -3.244.000
Lønninger -3.428.000 -3.787.000 -3.356.000 -3.239.000 -3.009.000
Avskrivning -277.000 -273.000 -159.000 -107.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.219.000 -1.208.000 -1.271.000 -1.146.000 -1.166.000
Driftskostnader -8.806.000 -8.723.000 -8.143.000 -7.676.000 -7.494.000
Driftsresultat 1.427.000 -278.000 84.000 510.000 842.000
Finansinntekter 35.000 20.000 220.000 36.000 35.000
Finanskostnader -14.000 -25.000 -32.000 -34.000 -28.000
Finans 21.000 -5.000 188.000 2.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.043.000 -204.000 243.000 369.000 608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 115.000 36.000 39.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 407.000 587.000 704.000 374.000 313.000
Driftsløsøre 166.000 239.000 166.000 139.000 0
Sum varige driftsmidler 572.000 826.000 870.000 513.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 656.000 941.000 906.000 552.000 352.000
Varebeholdning 790.000 653.000 738.000 797.000 576.000
Kundefordringer 2.217.000 1.220.000 1.105.000 1.590.000 1.776.000
Andre fordringer 18.000 0 11.000 55.000 53.000
Sum investeringer 36.000 36.000 36.000 111.000 111.000
Kasse, bank 1.771.000 1.251.000 1.587.000 1.213.000 1.220.000
Sum omløpsmidler 4.831.000 3.159.000 3.476.000 3.766.000 3.737.000
Sum eiendeler 5.487.000 4.100.000 4.382.000 4.318.000 4.089.000
Sum opptjent egenkapital 3.324.000 2.281.000 2.485.000 2.242.000 1.873.000
Sum egenkapital 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000 2.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 313.000 534.000 319.000 529.000
Leverandørgjeld 255.000 287.000 240.000 448.000 252.000
Betalbar skatt 375.000 0 26.000 142.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 618.000 375.000 305.000 364.000 362.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 425.000 445.000 392.000 402.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 1.672.000 1.106.000 963.000 1.356.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 5.488.000 4.100.000 4.382.000 4.317.000 4.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.159.000 2.053.000 2.513.000 2.410.000 2.450.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 3.6 2.8 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 2.9 2.2 2.5
Soliditet 67.9 65.4 65.8 61.2 55.6
Resultatgrad 13.9 -3.3 1.0 6.2 10.1
Rentedekningsgrad 104.4 -10.3 9.5 16.1 31.3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 26.6 -6.3 6.9 12.6 21.4
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex