Brønnøy Blikk AS
Juridisk navn:  Brønnøy Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75021845
Postboks 552 Havnegata 48 Fax: 75021846
8901 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 984544103
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hl Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.22%
Resultat  
  
-21.75%
Egenkapital  
  
21.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 10.210.000 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000
Resultat: 1.133.000 1.448.000 -283.000 272.000 512.000
Egenkapital: 4.535.000 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000
Regnskap for  Brønnøy Blikk AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 10.210.000 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000
Driftskostnader -9.141.000 -8.806.000 -8.723.000 -8.143.000 -7.676.000
Driftsresultat 1.069.000 1.427.000 -278.000 84.000 510.000
Finansinntekter 71.000 35.000 20.000 220.000 36.000
Finanskostnader -7.000 -14.000 -25.000 -32.000 -34.000
Finans 64.000 21.000 -5.000 188.000 2.000
Resultat før skatt 1.133.000 1.448.000 -283.000 272.000 512.000
Skattekostnad -321.000 -405.000 78.000 -29.000 -143.000
Årsresultat 812.000 1.043.000 -204.000 243.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 676.000 656.000 941.000 906.000 552.000
Sum omløpsmidler 5.367.000 4.831.000 3.159.000 3.476.000 3.766.000
Sum eiendeler 6.043.000 5.487.000 4.100.000 4.382.000 4.318.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 3.324.000 2.281.000 2.485.000 2.242.000
Sum egenkapital 4.535.000 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000
Sum langsiktig gjeld 0 92.000 313.000 534.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 1.672.000 1.106.000 963.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 6.043.000 5.488.000 4.100.000 4.382.000 4.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.208.000 10.220.000 8.444.000 8.210.000 8.175.000
Andre inntekter 2.000 13.000 1.000 17.000 11.000
Driftsinntekter 10.210.000 10.233.000 8.445.000 8.227.000 8.186.000
Varekostnad -3.499.000 -3.882.000 -3.455.000 -3.357.000 -3.184.000
Lønninger -4.156.000 -3.428.000 -3.787.000 -3.356.000 -3.239.000
Avskrivning -321.000 -277.000 -273.000 -159.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.165.000 -1.219.000 -1.208.000 -1.271.000 -1.146.000
Driftskostnader -9.141.000 -8.806.000 -8.723.000 -8.143.000 -7.676.000
Driftsresultat 1.069.000 1.427.000 -278.000 84.000 510.000
Finansinntekter 71.000 35.000 20.000 220.000 36.000
Finanskostnader -7.000 -14.000 -25.000 -32.000 -34.000
Finans 64.000 21.000 -5.000 188.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 812.000 1.043.000 -204.000 243.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 84.000 115.000 36.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 200.000 407.000 587.000 704.000 374.000
Driftsløsøre 384.000 166.000 239.000 166.000 139.000
Sum varige driftsmidler 584.000 572.000 826.000 870.000 513.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 676.000 656.000 941.000 906.000 552.000
Varebeholdning 901.000 790.000 653.000 738.000 797.000
Kundefordringer 1.042.000 2.217.000 1.220.000 1.105.000 1.590.000
Andre fordringer 50.000 18.000 0 11.000 55.000
Sum investeringer 1.000 36.000 36.000 36.000 111.000
Kasse, bank 3.373.000 1.771.000 1.251.000 1.587.000 1.213.000
Sum omløpsmidler 5.367.000 4.831.000 3.159.000 3.476.000 3.766.000
Sum eiendeler 6.043.000 5.487.000 4.100.000 4.382.000 4.318.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 3.324.000 2.281.000 2.485.000 2.242.000
Sum egenkapital 4.535.000 3.724.000 2.681.000 2.885.000 2.642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 92.000 313.000 534.000 319.000
Leverandørgjeld 308.000 255.000 287.000 240.000 448.000
Betalbar skatt 329.000 375.000 0 26.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 396.000 618.000 375.000 305.000 364.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 425.000 445.000 392.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 1.672.000 1.106.000 963.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 6.043.000 5.488.000 4.100.000 4.382.000 4.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.859.000 3.159.000 2.053.000 2.513.000 2.410.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.9 2.9 3.6 2.8
Likviditetsgrad 2 3.0 2.5 2.3 2.9 2.2
Soliditet 75.0 67.9 65.4 65.8 61.2
Resultatgrad 10.5 13.9 -3.3 1.0 6.2
Rentedekningsgrad 162.9 104.4 -10.3 9.5 16.1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.9 26.6 -6.3 6.9 12.6
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex