Br Birkeland Farming As
Juridisk navn:  Br Birkeland Farming As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919675594
Aksjekapital: 2.905.711 NOK
Etableringsdato: 6/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.15%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 34.835.000 30.518.000
Egenkapital: 3.506.000 3.532.000
Regnskap for  Br Birkeland Farming As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -74.000 -11.000
Driftsresultat -74.000 -11.000
Finansinntekter 34.909.000 30.529.000
Finanskostnader 0 0
Finans 34.909.000 30.529.000
Resultat før skatt 34.835.000 30.518.000
Skattekostnad 7.000 -2.000
Årsresultat 34.842.000 30.516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.511.000 2.174.000
Sum omløpsmidler 34.869.000 31.882.000
Sum eiendeler 38.380.000 34.056.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 6.000
Sum egenkapital 3.506.000 3.532.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.874.000 30.523.000
Sum gjeld og egenkapital 38.380.000 34.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -11.000
Driftskostnader -74.000 -11.000
Driftsresultat -74.000 -11.000
Finansinntekter 34.909.000 30.529.000
Finanskostnader 0 0
Finans 34.909.000 30.529.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -34.869.000 -30.510.000
Årsresultat 34.842.000 30.516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.504.000 2.174.000
Sum anleggsmidler 3.511.000 2.174.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 34.869.000 31.882.000
Sum eiendeler 38.380.000 34.056.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 6.000
Sum egenkapital 3.506.000 3.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 11.000
Betalbar skatt 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -34.869.000 -30.510.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.874.000 30.523.000
Sum gjeld og egenkapital 38.380.000 34.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 1.359.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1 1
Soliditet 9.1 10.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.9 8.6
Total kapitalrentabilitet 90.8 89.6
Signatur
06.10.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex