Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Braathen Eiendom Vika As
Juridisk navn:  Braathen Eiendom Vika As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23122312
C/O Braathen Eiendom Forvaltni Haakon Viis Gate 2 Fax: 22374733
0124 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994676369
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.77%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -503.000 18.135.000 27.222.000 12.485.000 7.146.000
Egenkapital: 542.839.000 542.839.000 542.839.000 542.843.000 542.825.000
Regnskap for  Braathen Eiendom Vika As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -16.000 -16.000 -15.000 -50.000
Driftsresultat -23.000 -16.000 -16.000 -15.000 -50.000
Finansinntekter 0 19.650.000 28.690.000 14.043.000 10.841.000
Finanskostnader -479.000 -1.499.000 -1.453.000 -1.543.000 -3.646.000
Finans -479.000 18.151.000 27.237.000 12.500.000 7.195.000
Resultat før skatt -503.000 18.135.000 27.222.000 12.485.000 7.146.000
Skattekostnad 116.000 -4.352.000 -6.726.000 -3.080.000 -2.005.000
Årsresultat -387.000 13.783.000 20.496.000 9.405.000 5.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 603.804.000 603.804.000 598.187.000 598.187.000 598.187.000
Sum omløpsmidler 504.000 19.656.000 28.690.000 14.043.000 10.100.000
Sum eiendeler 604.308.000 623.460.000 626.877.000 612.230.000 608.287.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 14.000 14.000 17.000 0
Sum egenkapital 542.839.000 542.839.000 542.839.000 542.843.000 542.825.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.043.000 4.858.000 3.475.000
Sum kortsiktig gjeld 61.469.000 80.621.000 77.996.000 64.529.000 61.987.000
Sum gjeld og egenkapital 604.308.000 623.460.000 626.878.000 612.229.000 608.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -16.000 -16.000 -15.000 -50.000
Driftskostnader -23.000 -16.000 -16.000 -15.000 -50.000
Driftsresultat -23.000 -16.000 -16.000 -15.000 -50.000
Finansinntekter 0 19.650.000 28.690.000 14.043.000 10.841.000
Finanskostnader -479.000 -1.499.000 -1.453.000 -1.543.000 -3.646.000
Finans -479.000 18.151.000 27.237.000 12.500.000 7.195.000
Konsernbidrag 387.000 -13.783.000 -20.500.000 -9.388.000 -5.181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -387.000 13.783.000 20.496.000 9.405.000 5.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 603.804.000 603.804.000 598.187.000 598.187.000 598.187.000
Sum anleggsmidler 603.804.000 603.804.000 598.187.000 598.187.000 598.187.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 504.000 19.656.000 28.690.000 14.043.000 10.100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 504.000 19.656.000 28.690.000 14.043.000 10.100.000
Sum eiendeler 604.308.000 623.460.000 626.877.000 612.230.000 608.287.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 14.000 14.000 17.000 0
Sum egenkapital 542.839.000 542.839.000 542.839.000 542.843.000 542.825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.043.000 4.858.000 3.475.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.043.000 4.858.000 3.475.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.462.000 80.621.000 77.996.000 64.529.000 61.977.000
Sum kortsiktig gjeld 61.469.000 80.621.000 77.996.000 64.529.000 61.987.000
Sum gjeld og egenkapital 604.308.000 623.460.000 626.878.000 612.229.000 608.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.965.000 -60.965.000 -49.306.000 -50.486.000 -51.887.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.4 0.3 0.2
Soliditet 89.8 87.1 86.6 88.7 89.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 9.1 3.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.6 2.3 1.8
Signatur
08.06.2017
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
TO I FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
RØNNING JENS PETTER
RØSNES LEIF ARNE
BRAATHEN BJØRN ANDERS
BRAATHEN OLE MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex