Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brak Holding AS
Juridisk navn:  Brak Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skytterlagsveien 21 Skytterlagsveien 21 Fax:
4045 Hafrsfjord 4045 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990363889
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/24/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.08%
Resultat  
  
229.51%
Egenkapital  
  
121.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 877.000 1.910.000 2.127.000 857.000 982.000
Resultat: 201.000 61.000 21.000 -491.000 26.000
Egenkapital: 35.000 -166.000 -227.000 -248.000 243.000
Regnskap for  Brak Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 877.000 1.910.000 2.127.000 857.000 982.000
Driftskostnader -682.000 -1.855.000 -2.111.000 -1.348.000 -957.000
Driftsresultat 195.000 55.000 16.000 -492.000 24.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 6.000 4.000 0 1.000
Resultat før skatt 201.000 61.000 21.000 -491.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 61.000 21.000 -491.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Sum eiendeler 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -416.000 -477.000 -498.000 -7.000
Sum egenkapital 35.000 -166.000 -227.000 -248.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 410.000 914.000 499.000 537.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 877.000 1.910.000 2.127.000 857.000 982.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 877.000 1.910.000 2.127.000 857.000 982.000
Varekostnad 0 0 -32.000 0 0
Lønninger -472.000 -1.260.000 -1.482.000 -995.000 -640.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -595.000 -597.000 -353.000 -317.000
Driftskostnader -682.000 -1.855.000 -2.111.000 -1.348.000 -957.000
Driftsresultat 195.000 55.000 16.000 -492.000 24.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 6.000 4.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 61.000 21.000 -491.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 106.000 7.000 85.000 24.000 119.000
Andre fordringer 0 0 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 237.000 595.000 227.000 661.000
Sum omløpsmidler 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Sum eiendeler 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -416.000 -477.000 -498.000 -7.000
Sum egenkapital 35.000 -166.000 -227.000 -248.000 243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 14.000 76.000 19.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 288.000 709.000 302.000 473.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 108.000 128.000 178.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 410.000 914.000 499.000 537.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 244.000 687.000 251.000 780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 -166.000 -227.000 -248.000 243.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.6 0.8 0.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.6 0.8 0.5 1.5
Soliditet 25.9 -98.8 31.2
Resultatgrad 22.2 2.9 0.8 -57.4 2.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 2.9 -2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 148.9 2 3.1 3.2
Signatur
19.09.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex