Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bratsbergveien 66 As
Juridisk navn:  Bratsbergveien 66 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjølystvegen 57 Sjølystvegen 57 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 921732805
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 1.183.000
Regnskap for  Bratsbergveien 66 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.189.000
Sum eiendeler 1.189.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 1.183.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.189.000
Sum omløpsmidler 1.189.000
Sum eiendeler 1.189.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 1.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.182.000
Likviditetsgrad 1 169.9
Likviditetsgrad 2 169.9
Soliditet 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex