Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brattetveit AS
Juridisk navn:  Brattetveit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24111600
C/O Tore Andersen Niels Juels Gate 42 C/O Tore Andersen Niels Juels Gate 42 Fax: 24111601
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989257544
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trippel Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-158.33%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 45.000 25.000 25.000 40.000
Resultat: -7.000 12.000 -1.168.000 1.398.000 147.000
Egenkapital: 2.158.000 2.265.000 2.534.000 3.702.000 3.305.000
Regnskap for  Brattetveit AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 45.000 25.000 25.000 40.000
Driftskostnader -20.000 -17.000 -13.000 -21.000 -18.000
Driftsresultat -20.000 28.000 12.000 4.000 23.000
Finansinntekter 13.000 1.000 2.178.000 1.394.000 124.000
Finanskostnader 0 -16.000 -3.358.000 0 0
Finans 13.000 -15.000 -1.180.000 1.394.000 124.000
Resultat før skatt -7.000 12.000 -1.168.000 1.398.000 147.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 12.000 -1.168.000 1.398.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 122.000 517.000 3.483.000 3.483.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 2.414.000 2.308.000 1.463.000 231.000
Sum eiendeler 2.432.000 2.536.000 2.825.000 4.946.000 3.714.000
Sum opptjent egenkapital 2.058.000 2.165.000 2.253.000 3.421.000 3.023.000
Sum egenkapital 2.158.000 2.265.000 2.534.000 3.702.000 3.305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274.000 271.000 290.000 1.243.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 2.432.000 2.536.000 2.824.000 4.945.000 3.713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 45.000 25.000 25.000 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 45.000 25.000 25.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -17.000 -13.000 -21.000 -18.000
Driftskostnader -20.000 -17.000 -13.000 -21.000 -18.000
Driftsresultat -20.000 28.000 12.000 4.000 23.000
Finansinntekter 13.000 1.000 2.178.000 1.394.000 124.000
Finanskostnader 0 -16.000 -3.358.000 0 0
Finans 13.000 -15.000 -1.180.000 1.394.000 124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat -7.000 12.000 -1.168.000 1.398.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 122.000 517.000 3.483.000 3.483.000
Sum anleggsmidler 122.000 122.000 517.000 3.483.000 3.483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.471.000 534.000 0 0 0
Kasse, bank 838.000 1.880.000 2.308.000 1.463.000 231.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 2.414.000 2.308.000 1.463.000 231.000
Sum eiendeler 2.432.000 2.536.000 2.825.000 4.946.000 3.714.000
Sum opptjent egenkapital 2.058.000 2.165.000 2.253.000 3.421.000 3.023.000
Sum egenkapital 2.158.000 2.265.000 2.534.000 3.702.000 3.305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 171.000 290.000 1.238.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 271.000 290.000 1.243.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 2.432.000 2.536.000 2.824.000 4.945.000 3.713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.036.000 2.143.000 2.018.000 220.000 -178.000
Likviditetsgrad 1 8.4 8.9 8 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 8.4 8.9 8 1.2 0.6
Soliditet 88.7 89.3 89.7 74.9 89.0
Resultatgrad 62.2 4 16.0 57.5
Rentedekningsgrad 1.8 0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.3 1.1 77.5 28.3 4.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex