Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brede Bredesen Opset
Juridisk navn:  Brede Bredesen Opset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62947166
Postboks 53 Bruksvegen 19 Fax: 62949404
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 887853622
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/17/2005
Foretakstype: ENK
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.03%
Resultat  
  
-24.84%
Egenkapital  
  
0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.684.000 13.216.000 13.000.000 12.681.000 15.138.000
Resultat: 1.997.000 2.657.000 2.325.000 1.005.000 4.549.000
Egenkapital: 7.169.000 7.101.000 7.539.000 8.772.000 7.198.000
Regnskap for  Brede Bredesen Opset
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.684.000 13.216.000 13.000.000 12.681.000 15.138.000
Driftskostnader -9.942.000 -9.914.000 -9.987.000 -10.947.000 -9.943.000
Driftsresultat 2.742.000 3.301.000 3.013.000 1.734.000 5.195.000
Finansinntekter 2.000 12.000 14.000 4.000 235.000
Finanskostnader -747.000 -656.000 -701.000 -734.000 -881.000
Finans -745.000 -644.000 -687.000 -730.000 -646.000
Resultat før skatt 1.997.000 2.657.000 2.325.000 1.005.000 4.549.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.997.000 2.657.000 2.325.000 1.005.000 4.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.342.000 32.623.000 32.847.000 33.974.000 34.208.000
Sum omløpsmidler 2.108.000 429.000 3.194.000 2.834.000 1.306.000
Sum eiendeler 36.450.000 33.052.000 36.041.000 36.808.000 35.514.000
Sum opptjent egenkapital 7.169.000 7.101.000 7.539.000 8.772.000 7.198.000
Sum egenkapital 7.169.000 7.101.000 7.539.000 8.772.000 7.198.000
Sum langsiktig gjeld 27.515.000 24.794.000 26.206.000 25.298.000 25.306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 1.157.000 2.297.000 2.739.000 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 36.450.000 33.052.000 36.042.000 36.809.000 35.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.689.000 11.026.000 10.589.000 10.997.000 13.081.000
Andre inntekter 1.994.000 2.190.000 2.411.000 1.684.000 2.056.000
Driftsinntekter 12.684.000 13.216.000 13.000.000 12.681.000 15.138.000
Varekostnad -4.044.000 -4.122.000 -4.166.000 -4.534.000 -4.770.000
Lønninger -2.263.000 -2.534.000 -2.359.000 -2.380.000 -2.367.000
Avskrivning -791.000 -224.000 -253.000 -296.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.844.000 -3.012.000 -3.213.000 -3.695.000 -2.457.000
Driftskostnader -9.942.000 -9.914.000 -9.987.000 -10.947.000 -9.943.000
Driftsresultat 2.742.000 3.301.000 3.013.000 1.734.000 5.195.000
Finansinntekter 2.000 12.000 14.000 4.000 235.000
Finanskostnader -747.000 -656.000 -701.000 -734.000 -881.000
Finans -745.000 -644.000 -687.000 -730.000 -646.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.997.000 2.657.000 2.325.000 1.005.000 4.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.055.000 30.165.000 30.283.000 31.284.000 31.340.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.176.000 348.000 454.000 580.000 755.000
Sum varige driftsmidler 32.232.000 30.513.000 30.737.000 31.864.000 32.095.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.113.000
Sum anleggsmidler 34.342.000 32.623.000 32.847.000 33.974.000 34.208.000
Varebeholdning 0 0 22.000 18.000 60.000
Kundefordringer 1.056.000 267.000 1.755.000 2.211.000 660.000
Andre fordringer 7.000 0 1.174.000 206.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.045.000 162.000 243.000 399.000 222.000
Sum omløpsmidler 2.108.000 429.000 3.194.000 2.834.000 1.306.000
Sum eiendeler 36.450.000 33.052.000 36.041.000 36.808.000 35.514.000
Sum opptjent egenkapital 7.169.000 7.101.000 7.539.000 8.772.000 7.198.000
Sum egenkapital 7.169.000 7.101.000 7.539.000 8.772.000 7.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.515.000 24.794.000 26.206.000 25.298.000 25.306.000
Leverandørgjeld 471.000 198.000 1.340.000 992.000 623.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 418.000 448.000 701.000 1.478.000 2.092.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 877.000 510.000 256.000 269.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 1.157.000 2.297.000 2.739.000 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 36.450.000 33.052.000 36.042.000 36.809.000 35.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 -728.000 897.000 95.000 -1.705.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.4 1.4 1.0 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.4 1.4 1.1 0.5
Soliditet 19.7 21.5 20.9 23.8 20.3
Resultatgrad 21.6 2 23.2 13.7 34.3
Rentedekningsgrad 3.7 5 4.3 2.4 6.2
Gjeldsgrad 4.1 3.7 3.8 3.2 3.9
Total kapitalrentabilitet 7.5 1 8.4 4.7 15.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BREDESEN OPSET DAG BREDE
MOE EGIL BYE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex