Breili & Partnere As
Juridisk navn:  Breili & Partnere As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33501290
Bulls Gate 2A Bulls Gate 2A Fax:
3110 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 996361012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heimtun Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.53%
Resultat  
  
-1284.62%
Egenkapital  
  
-69.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.715.000 7.202.000 10.231.000 11.493.000 9.141.000
Resultat: -1.620.000 -117.000 356.000 1.335.000 1.038.000
Egenkapital: 784.000 2.582.000 2.675.000 2.407.000 1.410.000
Regnskap for  Breili & Partnere As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.715.000 7.202.000 10.231.000 11.493.000 9.141.000
Driftskostnader -6.288.000 -7.300.000 -9.848.000 -10.129.000 -8.078.000
Driftsresultat -1.573.000 -97.000 383.000 1.363.000 1.063.000
Finansinntekter 6.000 15.000 11.000 18.000 11.000
Finanskostnader -52.000 -35.000 -38.000 -46.000 -36.000
Finans -46.000 -20.000 -27.000 -28.000 -25.000
Resultat før skatt -1.620.000 -117.000 356.000 1.335.000 1.038.000
Skattekostnad -62.000 24.000 -88.000 -338.000 -282.000
Årsresultat -1.682.000 -93.000 268.000 997.000 756.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.158.000 1.453.000 1.678.000 1.853.000 364.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 3.681.000 5.329.000 5.199.000 4.902.000
Sum eiendeler 3.198.000 5.134.000 7.007.000 7.052.000 5.266.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 2.473.000 2.566.000 2.298.000 1.302.000
Sum egenkapital 784.000 2.582.000 2.675.000 2.407.000 1.410.000
Sum langsiktig gjeld 1.700.000 1.300.000 1.300.000 1.322.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 714.000 1.253.000 3.032.000 3.323.000 2.555.000
Sum gjeld og egenkapital 3.198.000 5.135.000 7.007.000 7.052.000 5.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.715.000 7.202.000 10.231.000 11.493.000 9.141.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.715.000 7.202.000 10.231.000 11.493.000 9.141.000
Varekostnad -569.000 -391.000 -770.000 -1.130.000 -1.406.000
Lønninger -4.284.000 -4.837.000 -6.606.000 -6.984.000 -5.621.000
Avskrivning -229.000 -249.000 -258.000 -467.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.206.000 -1.823.000 -2.214.000 -1.548.000 -946.000
Driftskostnader -6.288.000 -7.300.000 -9.848.000 -10.129.000 -8.078.000
Driftsresultat -1.573.000 -97.000 383.000 1.363.000 1.063.000
Finansinntekter 6.000 15.000 11.000 18.000 11.000
Finanskostnader -52.000 -35.000 -38.000 -46.000 -36.000
Finans -46.000 -20.000 -27.000 -28.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.682.000 -93.000 268.000 997.000 756.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 62.000 37.000 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.158.000 1.392.000 1.641.000 1.853.000 113.000
Sum varige driftsmidler 1.158.000 1.392.000 1.641.000 1.853.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 244.000
Sum anleggsmidler 1.158.000 1.453.000 1.678.000 1.853.000 364.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 821.000 1.448.000 3.826.000 2.743.000 2.130.000
Andre fordringer 20.000 162.000 28.000 46.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.198.000 2.071.000 1.476.000 2.410.000 2.746.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 3.681.000 5.329.000 5.199.000 4.902.000
Sum eiendeler 3.198.000 5.134.000 7.007.000 7.052.000 5.266.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 2.473.000 2.566.000 2.298.000 1.302.000
Sum egenkapital 784.000 2.582.000 2.675.000 2.407.000 1.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.700.000 1.300.000 1.300.000 1.322.000 1.300.000
Leverandørgjeld 37.000 65.000 111.000 155.000 316.000
Betalbar skatt 0 0 148.000 310.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 636.000 852.000 1.168.000 794.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 552.000 1.922.000 1.689.000 1.390.000
Sum kortsiktig gjeld 714.000 1.253.000 3.032.000 3.323.000 2.555.000
Sum gjeld og egenkapital 3.198.000 5.135.000 7.007.000 7.052.000 5.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.326.000 2.428.000 2.297.000 1.876.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 1.8 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 1.8 1.6 2.0
Soliditet 24.5 50.3 38.2 34.1 26.8
Resultatgrad -33.4 -1.3 3.7 11.9 11.6
Rentedekningsgrad -30.3 -2.8 10.1 29.6 29.8
Gjeldsgrad 3.1 1 1.6 1.9 2.7
Total kapitalrentabilitet -1.6 5.6 19.6 20.4
Signatur
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BREILI RUNE
PROKURA HVER FOR SEG
ERIKSEN SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex