Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellstua
Juridisk navn:  Breivik Farstad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70107400
C/O Helge Jan Breivik Farstad Pettervegen 3 Brunholmgata 1A Fax: 70107401
6050 Valderøya 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 977191564
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/14/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.4%
Resultat  
  
-8.42%
Egenkapital  
  
5.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.543.000 10.179.000 9.222.000 7.002.000 5.365.000
Resultat: 533.000 582.000 753.000 269.000 238.000
Egenkapital: 168.000 159.000 1.092.000 534.000 539.000
Regnskap for  Fjellstua
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.543.000 10.179.000 9.222.000 7.002.000 5.365.000
Driftskostnader -11.011.000 -9.600.000 -8.436.000 -6.707.000 -5.112.000
Driftsresultat 532.000 579.000 786.000 294.000 253.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -35.000 -28.000 -17.000
Finans 1.000 2.000 -33.000 -26.000 -14.000
Resultat før skatt 533.000 582.000 753.000 269.000 238.000
Skattekostnad -123.000 -140.000 -195.000 -74.000 -64.000
Årsresultat 410.000 441.000 558.000 195.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 261.000 223.000 207.000 202.000 226.000
Sum omløpsmidler 1.584.000 1.451.000 1.765.000 1.052.000 730.000
Sum eiendeler 1.845.000 1.674.000 1.972.000 1.254.000 956.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 59.000 892.000 334.000 339.000
Sum egenkapital 168.000 159.000 1.092.000 534.000 539.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.676.000 1.515.000 879.000 720.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.844.000 1.674.000 1.971.000 1.254.000 956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.502.000 10.179.000 9.217.000 6.983.000 5.365.000
Andre inntekter 41.000 0 5.000 19.000 0
Driftsinntekter 11.543.000 10.179.000 9.222.000 7.002.000 5.365.000
Varekostnad -3.073.000 -2.802.000 -2.271.000 -1.711.000 -1.379.000
Lønninger -5.135.000 -4.004.000 -3.441.000 -3.021.000 -2.281.000
Avskrivning -94.000 -93.000 -105.000 -52.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.709.000 -2.701.000 -2.619.000 -1.923.000 -1.409.000
Driftskostnader -11.011.000 -9.600.000 -8.436.000 -6.707.000 -5.112.000
Driftsresultat 532.000 579.000 786.000 294.000 253.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -35.000 -28.000 -17.000
Finans 1.000 2.000 -33.000 -26.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 410.000 441.000 558.000 195.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 13.000 12.000 13.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 209.000 195.000 189.000 139.000
Sum varige driftsmidler 250.000 209.000 195.000 189.000 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 261.000 223.000 207.000 202.000 226.000
Varebeholdning 185.000 179.000 170.000 183.000 162.000
Kundefordringer 20.000 24.000 77.000 -4.000 74.000
Andre fordringer 121.000 182.000 163.000 210.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.258.000 1.066.000 1.355.000 662.000 417.000
Sum omløpsmidler 1.584.000 1.451.000 1.765.000 1.052.000 730.000
Sum eiendeler 1.845.000 1.674.000 1.972.000 1.254.000 956.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 59.000 892.000 334.000 339.000
Sum egenkapital 168.000 159.000 1.092.000 534.000 539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 218.000 215.000 90.000 93.000 61.000
Betalbar skatt 121.000 142.000 194.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 395.000 245.000 287.000 317.000 156.000
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 542.000 414.000 308.000 310.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.676.000 1.515.000 879.000 720.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.844.000 1.674.000 1.971.000 1.254.000 956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -92.000 -64.000 886.000 332.000 313.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.8 1.3 1.4
Soliditet 9.1 9.5 55.4 42.6 56.4
Resultatgrad 4.6 5.7 8.5 4.2 4.7
Rentedekningsgrad 5 5 22.5 10.6 15.1
Gjeldsgrad 1 9.5 0.8 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 2 34.8 4 23.6 26.8
Signatur
20.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2020
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex