Brekke Sanitær AS
Juridisk navn:  Brekke Sanitær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33096000
Hvittingfossveien 212 Hvittingfossveien 212 Fax:
3089 Holmestrand 3089 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 979512082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/30/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ros Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.13%
Resultat  
  
-228.35%
Egenkapital  
  
4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.860.000 19.373.000 14.252.000 15.690.000 14.592.000
Resultat: -584.000 455.000 271.000 657.000 704.000
Egenkapital: 2.134.000 2.047.000 1.965.000 1.981.000 1.627.000
Regnskap for  Brekke Sanitær AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.860.000 19.373.000 14.252.000 15.690.000 14.592.000
Driftskostnader -16.335.000 -18.826.000 -13.889.000 -14.932.000 -13.784.000
Driftsresultat -475.000 547.000 363.000 759.000 807.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 9.000
Finanskostnader -109.000 -93.000 -93.000 -104.000 -112.000
Finans -108.000 -92.000 -92.000 -102.000 -103.000
Resultat før skatt -584.000 455.000 271.000 657.000 704.000
Skattekostnad 117.000 -90.000 -72.000 -160.000 -46.000
Årsresultat -467.000 365.000 199.000 497.000 658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.007.000 236.000 530.000 341.000 293.000
Sum omløpsmidler 7.681.000 7.691.000 5.363.000 5.724.000 5.593.000
Sum eiendeler 8.688.000 7.927.000 5.893.000 6.065.000 5.886.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 1.711.000 1.629.000 1.645.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.134.000 2.047.000 1.965.000 1.981.000 1.627.000
Sum langsiktig gjeld 1.919.000 2.374.000 1.583.000 931.000 1.484.000
Sum kortsiktig gjeld 4.635.000 3.506.000 2.346.000 3.153.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 8.688.000 7.927.000 5.894.000 6.065.000 5.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.619.000 19.152.000 14.252.000 15.594.000 14.559.000
Andre inntekter 241.000 220.000 0 96.000 33.000
Driftsinntekter 15.860.000 19.373.000 14.252.000 15.690.000 14.592.000
Varekostnad -7.814.000 -10.017.000 -7.085.000 -8.087.000 -7.081.000
Lønninger -5.354.000 -5.883.000 -4.435.000 -4.528.000 -4.454.000
Avskrivning -187.000 -116.000 -206.000 -163.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.980.000 -2.810.000 -2.163.000 -2.154.000 -2.065.000
Driftskostnader -16.335.000 -18.826.000 -13.889.000 -14.932.000 -13.784.000
Driftsresultat -475.000 547.000 363.000 759.000 807.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 9.000
Finanskostnader -109.000 -93.000 -93.000 -104.000 -112.000
Finans -108.000 -92.000 -92.000 -102.000 -103.000
Konsernbidrag 0 -282.000 -215.000 -142.000 -124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -467.000 365.000 199.000 497.000 658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 452.000 45.000 0 69.000 0
Driftsløsøre 549.000 186.000 524.000 266.000 287.000
Sum varige driftsmidler 1.001.000 230.000 524.000 335.000 287.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.007.000 236.000 530.000 341.000 293.000
Varebeholdning 3.410.000 3.678.000 3.038.000 3.124.000 3.143.000
Kundefordringer 1.974.000 1.929.000 1.563.000 1.270.000 1.026.000
Andre fordringer 555.000 734.000 502.000 539.000 527.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.023.000 1.350.000 260.000 791.000 897.000
Sum omløpsmidler 7.681.000 7.691.000 5.363.000 5.724.000 5.593.000
Sum eiendeler 8.688.000 7.927.000 5.893.000 6.065.000 5.886.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 1.711.000 1.629.000 1.645.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.134.000 2.047.000 1.965.000 1.981.000 1.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 262.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.919.000 2.374.000 1.583.000 931.000 1.484.000
Leverandørgjeld 1.808.000 1.737.000 926.000 867.000 749.000
Betalbar skatt 0 0 0 108.000 0
Skyldig offentlige avgifter 694.000 698.000 670.000 545.000 458.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.871.000 1.071.000 749.000 1.634.000 1.569.000
Sum kortsiktig gjeld 4.635.000 3.506.000 2.346.000 3.153.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 8.688.000 7.927.000 5.894.000 6.065.000 5.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.046.000 4.185.000 3.017.000 2.571.000 2.818.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 2 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1 0.9 0.9
Soliditet 24.6 25.8 33.3 32.7 27.6
Resultatgrad 2.8 2.5 4.8 5.5
Rentedekningsgrad -4.4 5.9 3.9 7.3 7.3
Gjeldsgrad 3.1 2.9 2 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet -5.5 6.9 6.2 12.5 13.9
Signatur
28.03.2018
Prokurister
22.04.2013
PROKURA HVER FOR SEG
MADS ARNE BREKKE
ARILD BREKKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex