Bremer Holding AS
Juridisk navn:  Bremer Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fougners Vei 8D Fougners Vei 8D Fax:
0571 Oslo 571 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992871407
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
122.03%
Egenkapital  
  
2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 39.000 -177.000 52.000 50.000 37.000
Egenkapital: 1.340.000 1.310.000 1.546.000 1.503.000 1.963.000
Regnskap for  Bremer Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -22.000 -16.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat -20.000 -22.000 -16.000 -14.000 -16.000
Finansinntekter 64.000 61.000 69.000 65.000 53.000
Finanskostnader -5.000 -215.000 0 0 0
Finans 59.000 -154.000 69.000 65.000 53.000
Resultat før skatt 39.000 -177.000 52.000 50.000 37.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 -10.000 -11.000 -10.000
Årsresultat 30.000 -186.000 42.000 40.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.863.000 57.000 57.000 57.000 173.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.265.000 1.504.000 1.461.000 1.805.000
Sum eiendeler 1.865.000 1.322.000 1.561.000 1.518.000 1.978.000
Sum opptjent egenkapital 1.240.000 1.210.000 1.446.000 1.403.000 1.863.000
Sum egenkapital 1.340.000 1.310.000 1.546.000 1.503.000 1.963.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 526.000 12.000 16.000 15.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.866.000 1.322.000 1.562.000 1.518.000 1.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -22.000 -16.000 -14.000 -16.000
Driftskostnader -20.000 -22.000 -16.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat -20.000 -22.000 -16.000 -14.000 -16.000
Finansinntekter 64.000 61.000 69.000 65.000 53.000
Finanskostnader -5.000 -215.000 0 0 0
Finans 59.000 -154.000 69.000 65.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -265.000
Årsresultat 30.000 -186.000 42.000 40.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.863.000 57.000 57.000 57.000 173.000
Sum anleggsmidler 1.863.000 57.000 57.000 57.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.248.000 1.466.000 1.409.000 1.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 16.000 38.000 52.000 428.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.265.000 1.504.000 1.461.000 1.805.000
Sum eiendeler 1.865.000 1.322.000 1.561.000 1.518.000 1.978.000
Sum opptjent egenkapital 1.240.000 1.210.000 1.446.000 1.403.000 1.863.000
Sum egenkapital 1.340.000 1.310.000 1.546.000 1.503.000 1.963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 6.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 8.000 9.000 10.000 11.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -265.000
Annen kortsiktig gjeld 515.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 526.000 12.000 16.000 15.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.866.000 1.322.000 1.562.000 1.518.000 1.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -524.000 1.253.000 1.488.000 1.446.000 1.791.000
Likviditetsgrad 1 0 105.4 9 97.4 128.9
Likviditetsgrad 2 0 105.4 9 97.4 129.0
Soliditet 71.8 99.1 9 9 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 3 3.4 3.4 1.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex