Bremnes Seashore AS
Juridisk navn:  Bremnes Seashore AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428200
Øklandsvegen 90 Fax: 53428201
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 836597702
Aksjekapital: 6.800.000 NOK
Antall ansatte: 423
Etableringsdato: 9/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.25%
Resultat  
  
-45.99%
Egenkapital  
  
6.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000 1.589.255.000 1.281.902.000
Resultat: 247.288.000 457.870.000 294.539.000 83.365.000 97.152.000
Egenkapital: 741.044.000 693.122.000 537.543.000 509.912.000 475.820.000
Regnskap for  Bremnes Seashore AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000 1.589.255.000 1.281.902.000
Driftskostnader -2.296.942.000 -2.066.657.000 -1.938.829.000 -1.487.503.000 -1.170.515.000
Driftsresultat 253.648.000 477.518.000 314.576.000 101.752.000 111.387.000
Finansinntekter 19.659.000 783.000 1.501.000 83.000 493.000
Finanskostnader -26.019.000 -20.431.000 -21.538.000 -18.470.000 -14.729.000
Finans -6.360.000 -19.648.000 -20.037.000 -18.387.000 -14.236.000
Resultat før skatt 247.288.000 457.870.000 294.539.000 83.365.000 97.152.000
Skattekostnad -49.366.000 -101.856.000 -66.908.000 -9.274.000 -26.149.000
Årsresultat 197.922.000 356.014.000 227.631.000 74.092.000 71.003.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.096.877.000 907.021.000 771.395.000 620.513.000 513.725.000
Sum omløpsmidler 1.069.442.000 880.497.000 764.889.000 811.646.000 633.220.000
Sum eiendeler 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000 1.432.159.000 1.146.945.000
Sum opptjent egenkapital 661.993.000 614.071.000 458.492.000 430.861.000 396.769.000
Sum egenkapital 741.044.000 693.122.000 537.543.000 509.912.000 475.820.000
Sum langsiktig gjeld 616.572.000 470.724.000 459.571.000 455.692.000 333.146.000
Sum kortsiktig gjeld 808.703.000 623.672.000 539.170.000 466.556.000 337.979.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000 1.432.160.000 1.146.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.547.595.000 2.539.314.000 2.250.731.000 1.587.829.000 1.280.802.000
Andre inntekter 2.994.000 4.861.000 2.675.000 1.426.000 1.100.000
Driftsinntekter 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000 1.589.255.000 1.281.902.000
Varekostnad -1.678.167.000 -1.597.463.000 -1.457.692.000 -1.085.941.000 -864.964.000
Lønninger -258.965.000 -233.269.000 -220.211.000 -191.884.000 -160.892.000
Avskrivning -86.557.000 -82.296.000 -90.533.000 -65.413.000 -57.579.000
Nedskrivning -9.500.000 -42.307.000 0 0 0
Andre driftskostnader -278.267.000 -225.875.000 -188.976.000 -194.560.000 -160.735.000
Driftskostnader -2.296.942.000 -2.066.657.000 -1.938.829.000 -1.487.503.000 -1.170.515.000
Driftsresultat 253.648.000 477.518.000 314.576.000 101.752.000 111.387.000
Finansinntekter 19.659.000 783.000 1.501.000 83.000 493.000
Finanskostnader -26.019.000 -20.431.000 -21.538.000 -18.470.000 -14.729.000
Finans -6.360.000 -19.648.000 -20.037.000 -18.387.000 -14.236.000
Konsernbidrag -150.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -40.000.000 -14.454.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.922.000 356.014.000 227.631.000 74.092.000 71.003.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.220.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000
Fast eiendom 415.604.000 342.918.000 207.550.000 86.129.000 21.623.000
Maskiner anlegg 584.285.000 468.138.000 466.984.000 434.474.000 399.792.000
Driftsløsøre 5.219.000 4.196.000 5.093.000 3.779.000 3.679.000
Sum varige driftsmidler 1.005.108.000 815.252.000 679.626.000 524.382.000 425.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.549.000 3.549.000 3.549.000 7.911.000 411.000
Sum anleggsmidler 1.096.877.000 907.021.000 771.395.000 620.513.000 513.725.000
Varebeholdning 720.603.000 706.089.000 591.536.000 572.953.000 522.658.000
Kundefordringer 290.526.000 144.915.000 141.549.000 168.204.000 55.804.000
Andre fordringer 38.388.000 25.148.000 21.490.000 69.213.000 45.530.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.925.000 4.345.000 10.314.000 1.276.000 9.227.000
Sum omløpsmidler 1.069.442.000 880.497.000 764.889.000 811.646.000 633.220.000
Sum eiendeler 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000 1.432.159.000 1.146.945.000
Sum opptjent egenkapital 661.993.000 614.071.000 458.492.000 430.861.000 396.769.000
Sum egenkapital 741.044.000 693.122.000 537.543.000 509.912.000 475.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 162.430.000 170.724.000 159.571.000 165.692.000 163.146.000
Gjeld til kredittinstitutt 290.728.000 129.323.000 36.431.000 243.855.000 206.167.000
Sum langsiktig gjeld 616.572.000 470.724.000 459.571.000 455.692.000 333.146.000
Leverandørgjeld 241.894.000 138.322.000 172.234.000 133.963.000 82.252.000
Betalbar skatt 46.315.000 78.037.000 71.542.000 6.275.000 0
Skyldig offentlige avgifter 19.363.000 18.618.000 27.664.000 18.775.000 10.082.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.403.000 259.372.000 231.299.000 63.689.000 39.478.000
Sum kortsiktig gjeld 808.703.000 623.672.000 539.170.000 466.556.000 337.979.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000 1.432.160.000 1.146.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 260.739.000 256.825.000 225.719.000 345.090.000 295.241.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4
Soliditet 34.2 38.8 3 35.6 41.5
Resultatgrad 9.9 18.8 1 6.4 8.7
Rentedekningsgrad 9.7 23.4 14.6 5.5 7.6
Gjeldsgrad 1.9 1.6 1.9 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.6 26.8 20.6 7.1 9.8
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex