Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brendehaugane Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Brendehaugane Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Nils Einar Kjøsnes Kjøsnes c/o Nils Einar Kjøsnes Kjøsnes Fax:
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 917267464
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Regnskapssentralen As
Regnskapsfører: Jølster Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-246.94%
Egenkapital  
  
-67.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 1.200.000 1.255.000 0
Resultat: -72.000 49.000 13.000 -41.000
Egenkapital: 34.000 106.000 62.000 49.000
Regnskap for  Brendehaugane Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1.200.000 1.255.000 0
Driftskostnader -20.000 -1.090.000 -1.213.000 -41.000
Driftsresultat -19.000 110.000 43.000 -41.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -53.000 -62.000 -30.000 0
Finans -53.000 -61.000 -30.000 0
Resultat før skatt -72.000 49.000 13.000 -41.000
Skattekostnad 0 -5.000 0 0
Årsresultat -72.000 44.000 13.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Sum eiendeler 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 16.000 -28.000 -41.000
Sum egenkapital 34.000 106.000 62.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.200.000 2.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.215.000 1.217.000 449.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.200.000 1.255.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.200.000 1.255.000 0
Varekostnad -1.000 -1.050.000 -1.200.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -40.000 -13.000 -41.000
Driftskostnader -20.000 -1.090.000 -1.213.000 -41.000
Driftsresultat -19.000 110.000 43.000 -41.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -53.000 -62.000 -30.000 0
Finans -53.000 -61.000 -30.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 44.000 13.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.347.000 2.300.000 750.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 485.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 223.000 1.776.000 49.000
Sum omløpsmidler 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Sum eiendeler 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 16.000 -28.000 -41.000
Sum egenkapital 34.000 106.000 62.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.200.000 2.500.000 0
Leverandørgjeld 1.050.000 1.202.000 440.000 0
Betalbar skatt 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 10.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.215.000 1.217.000 449.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.449.000 2.523.000 3.011.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.234.000 1.306.000 2.562.000 49.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 5 0
Soliditet 1.4 4.2 2.1 1
Resultatgrad 9.2 3.4
Rentedekningsgrad -0.4 1.8 1.4
Gjeldsgrad 7 22.8 47.6 0
Total kapitalrentabilitet -0.8 4.4 1.4 -83.7
Signatur
06.06.2016
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
06.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex