Brennevinsgrova As
Juridisk navn:  Brennevinsgrova As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bakkane 29 Bakkane 29 Fax:
6220 Straumgjerde 6220 Straumgjerde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 920367801
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sr-Rekneskap As Sykkylven
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-289.74%
Egenkapital  
  
-1677.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 371.000 0
Resultat: -152.000 -39.000
Egenkapital: -160.000 -9.000
Regnskap for  Brennevinsgrova As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 371.000 0
Driftskostnader -465.000 -39.000
Driftsresultat -94.000 -39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -59.000 0
Finans -59.000 0
Resultat før skatt -152.000 -39.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -152.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.160.000 148.000
Sum omløpsmidler 626.000 272.000
Sum eiendeler 1.786.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -190.000 -39.000
Sum egenkapital -160.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 747.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 371.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 371.000 0
Varekostnad -188.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -40.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -39.000
Driftskostnader -465.000 -39.000
Driftsresultat -94.000 -39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -59.000 0
Finans -59.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -152.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 124.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 988.000 6.000
Driftsløsøre 33.000 18.000
Sum varige driftsmidler 1.021.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.160.000 148.000
Varebeholdning 95.000 0
Kundefordringer 509.000 0
Andre fordringer 22.000 231.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 41.000
Sum omløpsmidler 626.000 272.000
Sum eiendeler 1.786.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -190.000 -39.000
Sum egenkapital -160.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 97.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 62.000 0
Sum langsiktig gjeld 747.000 100.000
Leverandørgjeld 348.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 702.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -574.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8
Soliditet -2.1
Resultatgrad -25.3
Rentedekningsgrad -1.6
Gjeldsgrad -12.2 -47.6
Total kapitalrentabilitet -5.3 -9.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex