Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brewery International AS
Juridisk navn:  Brewery International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23373710
Ulvenveien 89 C Ulvenveien 89 C Fax: 23373715
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965120815
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/15/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Probus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.06%
Resultat  
  
15.43%
Egenkapital  
  
22.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 124.256.000 100.971.000 83.059.000 63.222.000 48.156.000
Resultat: 14.560.000 12.614.000 2.970.000 4.262.000 5.263.000
Egenkapital: 5.176.000 4.211.000 2.807.000 5.688.000 7.405.000
Regnskap for  Brewery International AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 124.256.000 100.971.000 83.059.000 63.222.000 48.156.000
Driftskostnader -109.575.000 -88.129.000 -79.735.000 -58.822.000 -42.682.000
Driftsresultat 14.681.000 12.843.000 3.323.000 4.399.000 5.474.000
Finansinntekter 391.000 282.000 109.000 184.000 30.000
Finanskostnader -512.000 -511.000 -462.000 -321.000 -242.000
Finans -121.000 -229.000 -353.000 -137.000 -212.000
Resultat før skatt 14.560.000 12.614.000 2.970.000 4.262.000 5.263.000
Skattekostnad -3.595.000 -3.210.000 -751.000 -979.000 -1.545.000
Årsresultat 10.965.000 9.404.000 2.219.000 3.283.000 3.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.761.000 8.645.000 6.747.000 8.962.000 6.800.000
Sum omløpsmidler 25.821.000 20.416.000 14.311.000 15.563.000 12.522.000
Sum eiendeler 31.582.000 29.061.000 21.058.000 24.525.000 19.322.000
Sum opptjent egenkapital 4.676.000 3.711.000 2.307.000 5.188.000 6.905.000
Sum egenkapital 5.176.000 4.211.000 2.807.000 5.688.000 7.405.000
Sum langsiktig gjeld 1.453.000 1.773.000 1.889.000 2.122.000 2.424.000
Sum kortsiktig gjeld 24.954.000 23.078.000 16.363.000 16.715.000 9.492.000
Sum gjeld og egenkapital 31.583.000 29.062.000 21.059.000 24.525.000 19.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.256.000 100.971.000 83.010.000 63.220.000 48.150.000
Andre inntekter 0 0 48.000 1.000 6.000
Driftsinntekter 124.256.000 100.971.000 83.059.000 63.222.000 48.156.000
Varekostnad -73.952.000 -49.200.000 -42.725.000 -27.644.000 -17.790.000
Lønninger -11.827.000 -11.133.000 -11.278.000 -9.900.000 -8.350.000
Avskrivning -1.213.000 -416.000 -50.000 -28.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.583.000 -27.380.000 -25.682.000 -21.250.000 -16.522.000
Driftskostnader -109.575.000 -88.129.000 -79.735.000 -58.822.000 -42.682.000
Driftsresultat 14.681.000 12.843.000 3.323.000 4.399.000 5.474.000
Finansinntekter 391.000 282.000 109.000 184.000 30.000
Finanskostnader -512.000 -511.000 -462.000 -321.000 -242.000
Finans -121.000 -229.000 -353.000 -137.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 0
Årsresultat 10.965.000 9.404.000 2.219.000 3.283.000 3.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.000 147.000 0 0 0
Fast eiendom 0 4.232.000 4.232.000 4.206.000 3.909.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.845.000 1.909.000 329.000 46.000 40.000
Sum varige driftsmidler 3.845.000 6.141.000 4.561.000 4.252.000 3.949.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.681.000 2.357.000 2.187.000 4.711.000 2.850.000
Sum anleggsmidler 5.761.000 8.645.000 6.747.000 8.962.000 6.800.000
Varebeholdning 973.000 818.000 186.000 200.000 200.000
Kundefordringer 14.368.000 12.830.000 11.902.000 12.183.000 8.850.000
Andre fordringer 6.627.000 922.000 435.000 409.000 438.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.853.000 5.846.000 1.788.000 2.770.000 3.033.000
Sum omløpsmidler 25.821.000 20.416.000 14.311.000 15.563.000 12.522.000
Sum eiendeler 31.582.000 29.061.000 21.058.000 24.525.000 19.322.000
Sum opptjent egenkapital 4.676.000 3.711.000 2.307.000 5.188.000 6.905.000
Sum egenkapital 5.176.000 4.211.000 2.807.000 5.688.000 7.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 88.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.453.000 1.773.000 1.889.000 2.122.000 2.424.000
Leverandørgjeld 9.979.000 9.443.000 7.710.000 8.158.000 5.951.000
Betalbar skatt 3.683.000 3.445.000 663.000 1.275.000 1.545.000
Skyldig offentlige avgifter 3.308.000 2.273.000 1.600.000 1.403.000 1.220.000
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.984.000 7.917.000 6.390.000 879.000 776.000
Sum kortsiktig gjeld 24.954.000 23.078.000 16.363.000 16.715.000 9.492.000
Sum gjeld og egenkapital 31.583.000 29.062.000 21.059.000 24.525.000 19.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 867.000 -2.662.000 -2.052.000 -1.152.000 3.030.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.9 1.0 1.3
Soliditet 16.4 14.5 13.3 23.2 38.3
Resultatgrad 11.8 12.7 4.0 7.0 11.4
Rentedekningsgrad 28.7 25.1 7.4 14.3 22.7
Gjeldsgrad 5.1 5.9 6.5 3.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 47.7 45.2 16.3 18.7 28.5
Signatur
16.12.2015
SIGNATUR HVER FOR SEG
EREVIK GEIR STEINAR
OLSEN LENE CHRISTINE EREVIK
Prokurister
16.12.2015
PROKURA HVER FOR SEG
EREVIK GEIR STEINAR
OLSEN LENE CHRISTINE EREVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex