Briksdal Adventure As
Juridisk navn:  Briksdal Adventure As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57873811
Fax: 57876801
6792 Briksdalsbre 6792 Briksdalsbre
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 976616553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/8/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Olden Og Vikane Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.76%
Resultat  
  
338.51%
Egenkapital  
  
56.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.376.000 3.748.000 4.136.000 3.714.000 2.273.000
Resultat: 384.000 -161.000 169.000 441.000 -27.000
Egenkapital: 878.000 560.000 689.000 563.000 201.000
Regnskap for  Briksdal Adventure As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.376.000 3.748.000 4.136.000 3.714.000 2.273.000
Driftskostnader -3.958.000 -3.859.000 -3.905.000 -3.203.000 -2.229.000
Driftsresultat 418.000 -111.000 231.000 510.000 44.000
Finansinntekter 111.000 6.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader -146.000 -56.000 -68.000 -76.000 -80.000
Finans -35.000 -50.000 -63.000 -70.000 -72.000
Resultat før skatt 384.000 -161.000 169.000 441.000 -27.000
Skattekostnad -66.000 32.000 -42.000 -80.000 0
Årsresultat 318.000 -129.000 127.000 361.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.482.000 1.125.000 1.378.000 1.562.000 1.330.000
Sum omløpsmidler 1.265.000 953.000 1.013.000 1.076.000 445.000
Sum eiendeler 4.747.000 2.078.000 2.391.000 2.638.000 1.775.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 460.000 589.000 463.000 101.000
Sum egenkapital 878.000 560.000 689.000 563.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 3.448.000 1.074.000 1.260.000 1.434.000 1.250.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 444.000 442.000 642.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 4.747.000 2.078.000 2.391.000 2.639.000 1.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.253.000 3.749.000 4.129.000 3.712.000 2.220.000
Andre inntekter 124.000 -1.000 7.000 1.000 53.000
Driftsinntekter 4.376.000 3.748.000 4.136.000 3.714.000 2.273.000
Varekostnad -634.000 -868.000 -1.057.000 -1.033.000 -749.000
Lønninger -1.640.000 -1.561.000 -1.250.000 -904.000 -719.000
Avskrivning -208.000 -278.000 -273.000 -235.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.476.000 -1.152.000 -1.325.000 -1.031.000 -540.000
Driftskostnader -3.958.000 -3.859.000 -3.905.000 -3.203.000 -2.229.000
Driftsresultat 418.000 -111.000 231.000 510.000 44.000
Finansinntekter 111.000 6.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader -146.000 -56.000 -68.000 -76.000 -80.000
Finans -35.000 -50.000 -63.000 -70.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 318.000 -129.000 127.000 361.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.649.000 137.000 160.000 183.000 159.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 780.000 937.000 1.192.000 1.354.000 1.146.000
Sum varige driftsmidler 3.430.000 1.075.000 1.352.000 1.537.000 1.304.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 50.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.482.000 1.125.000 1.378.000 1.562.000 1.330.000
Varebeholdning 27.000 28.000 57.000 32.000 6.000
Kundefordringer 211.000 223.000 83.000 45.000 136.000
Andre fordringer 87.000 194.000 4.000 13.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 674.000 493.000 854.000 971.000 251.000
Sum omløpsmidler 1.265.000 953.000 1.013.000 1.076.000 445.000
Sum eiendeler 4.747.000 2.078.000 2.391.000 2.638.000 1.775.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 460.000 589.000 463.000 101.000
Sum egenkapital 878.000 560.000 689.000 563.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 32.000 53.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.448.000 1.074.000 1.260.000 1.434.000 1.250.000
Leverandørgjeld 48.000 201.000 179.000 80.000 71.000
Betalbar skatt 66.000 0 63.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 40.000 32.000 55.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 202.000 168.000 480.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 444.000 442.000 642.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 4.747.000 2.078.000 2.391.000 2.639.000 1.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 844.000 509.000 571.000 434.000 122.000
Likviditetsgrad 1 3 2.1 2.3 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 2.2 1.7 1.4
Soliditet 18.5 26.9 28.8 21.3 11.3
Resultatgrad 9.6 5.6 13.7 1.9
Rentedekningsgrad 2.9 3.4 6.8 0.7
Gjeldsgrad 4.4 2.7 2.5 3.7 7.8
Total kapitalrentabilitet 11.1 -5.1 9.9 19.6 2.9
Signatur
26.07.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex