Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bril AS
Juridisk navn:  Bril AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94785833
Bjørkavåggjerdet 2 Bjørkavåggjerdet 2 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 895572322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/4/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.39%
Resultat  
  
-21.92%
Egenkapital  
  
7.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 425.000 454.000 358.000 873.000 1.000.000
Resultat: 57.000 73.000 42.000 17.000 139.000
Egenkapital: 596.000 553.000 552.000 522.000 510.000
Regnskap for  Bril AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 425.000 454.000 358.000 873.000 1.000.000
Driftskostnader -369.000 -382.000 -316.000 -857.000 -861.000
Driftsresultat 56.000 71.000 41.000 16.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 57.000 73.000 42.000 17.000 139.000
Skattekostnad -14.000 -18.000 -12.000 -5.000 -37.000
Årsresultat 43.000 55.000 30.000 12.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 52.000 10.000 23.000 36.000
Sum omløpsmidler 644.000 786.000 617.000 593.000 550.000
Sum eiendeler 644.000 838.000 627.000 616.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 491.000 448.000 447.000 417.000 405.000
Sum egenkapital 596.000 553.000 552.000 522.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 285.000 75.000 93.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 643.000 838.000 627.000 616.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 425.000 454.000 358.000 873.000 1.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 425.000 454.000 358.000 873.000 1.000.000
Varekostnad -172.000 -224.000 -118.000 -569.000 -613.000
Lønninger -21.000 -5.000 -12.000 -125.000 -32.000
Avskrivning 0 0 -2.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -152.000 -184.000 -158.000 -149.000
Driftskostnader -369.000 -382.000 -316.000 -857.000 -861.000
Driftsresultat 56.000 71.000 41.000 16.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -54.000 0 0 0
Årsresultat 43.000 55.000 30.000 12.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 52.000 10.000 21.000 29.000
Sum anleggsmidler 0 52.000 10.000 23.000 36.000
Varebeholdning 85.000 100.000 69.000 45.000 38.000
Kundefordringer 12.000 50.000 192.000 38.000 113.000
Andre fordringer 17.000 2.000 6.000 13.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 530.000 634.000 350.000 496.000 392.000
Sum omløpsmidler 644.000 786.000 617.000 593.000 550.000
Sum eiendeler 644.000 838.000 627.000 616.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 491.000 448.000 447.000 417.000 405.000
Sum egenkapital 596.000 553.000 552.000 522.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 13.000 191.000 34.000 69.000 24.000
Betalbar skatt 14.000 18.000 12.000 7.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 22.000 29.000 7.000 12.000
Utbytte 0 -54.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 11.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 285.000 75.000 93.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 643.000 838.000 627.000 616.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 597.000 501.000 542.000 500.000 477.000
Likviditetsgrad 1 13.7 2.8 8.2 6.4 7.5
Likviditetsgrad 2 11.9 2.4 7.3 5.9 7.1
Soliditet 92.7 6 8 84.7 87.2
Resultatgrad 13.2 15.6 11.5 1.8 13.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 8.6 6.5 2.8 23.6
Signatur
23.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex