Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brimo Invest As
Juridisk navn:  Brimo Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Reipåveien 46 Reipåveien 46 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 921294034
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2018 3
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -2.000
Egenkapital: 388.000
Regnskap for  Brimo Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000
Sum omløpsmidler 365.000
Sum eiendeler 393.000
Sum opptjent egenkapital -2.000
Sum egenkapital 388.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 28.000
Sum varige driftsmidler 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 28.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 365.000
Sum omløpsmidler 365.000
Sum eiendeler 393.000
Sum opptjent egenkapital -2.000
Sum egenkapital 388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 360.000
Likviditetsgrad 1 7
Likviditetsgrad 2 7
Soliditet 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -0.5
Signatur
10.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex