Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Briscor As
Juridisk navn:  Briscor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90369430
Søreidåsen 12 Søreidåsen 12 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999216684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/22/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.53%
Resultat  
  
471.59%
Egenkapital  
  
116.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.469.000 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000
Resultat: 327.000 -88.000 147.000 126.000 26.000
Egenkapital: 481.000 222.000 310.000 200.000 106.000
Regnskap for  Briscor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.469.000 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000
Driftskostnader -11.143.000 -8.135.000 -7.644.000 -7.263.000 -7.100.000
Driftsresultat 325.000 -88.000 147.000 127.000 25.000
Finansinntekter 8.000 4.000 4.000 8.000 6.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 -4.000 -10.000 -6.000
Finans 2.000 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 327.000 -88.000 147.000 126.000 26.000
Skattekostnad -68.000 0 -37.000 -33.000 -7.000
Årsresultat 259.000 -88.000 110.000 94.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 68.000 0
Sum omløpsmidler 2.121.000 1.209.000 1.255.000 1.068.000 1.012.000
Sum eiendeler 2.121.000 1.218.000 1.264.000 1.136.000 1.012.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 192.000 280.000 170.000 76.000
Sum egenkapital 481.000 222.000 310.000 200.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 562.000 315.000 316.000 294.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 1.078.000 680.000 637.000 642.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.217.000 1.263.000 1.136.000 1.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.051.000 7.809.000 7.541.000 7.179.000 6.945.000
Andre inntekter 418.000 239.000 249.000 211.000 179.000
Driftsinntekter 11.469.000 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000
Varekostnad -6.255.000 -4.597.000 -4.234.000 -3.994.000 -3.855.000
Lønninger -2.559.000 -1.757.000 -1.705.000 -1.612.000 -1.507.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.329.000 -1.781.000 -1.705.000 -1.657.000 -1.738.000
Driftskostnader -11.143.000 -8.135.000 -7.644.000 -7.263.000 -7.100.000
Driftsresultat 325.000 -88.000 147.000 127.000 25.000
Finansinntekter 8.000 4.000 4.000 8.000 6.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 -4.000 -10.000 -6.000
Finans 2.000 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 -88.000 110.000 94.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 9.000 68.000 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 68.000 0
Varebeholdning 481.000 290.000 277.000 237.000 229.000
Kundefordringer 45.000 10.000 35.000 19.000 587.000
Andre fordringer 984.000 490.000 541.000 568.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 611.000 418.000 401.000 244.000 150.000
Sum omløpsmidler 2.121.000 1.209.000 1.255.000 1.068.000 1.012.000
Sum eiendeler 2.121.000 1.218.000 1.264.000 1.136.000 1.012.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 192.000 280.000 170.000 76.000
Sum egenkapital 481.000 222.000 310.000 200.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 562.000 315.000 316.000 294.000 297.000
Leverandørgjeld 219.000 253.000 207.000 198.000 175.000
Betalbar skatt 68.000 0 37.000 33.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 222.000 125.000 110.000 107.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 301.000 283.000 304.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.078.000 680.000 637.000 642.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.217.000 1.263.000 1.136.000 1.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.043.000 529.000 618.000 426.000 403.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 2 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.3 1.3
Soliditet 22.7 18.2 24.5 17.6 10.5
Resultatgrad 2.8 -1.1 1.9 1.7 0.4
Rentedekningsgrad 54.2 - 36.8 12.7 5.2
Gjeldsgrad 3.4 4.5 3.1 4.7 8.5
Total kapitalrentabilitet 15.7 -6.9 1 11.9 3.1
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex