Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bristol Conditori AS
Juridisk navn:  Bristol Conditori AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73523000
Postboks 756 Dronningens Gate 18 Fax: 73527450
7408 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 910382365
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/5/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.26%
Resultat  
  
131.88%
Egenkapital  
  
5.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.684.000 4.997.000 5.280.000 5.216.000 5.284.000
Resultat: 51.000 -160.000 -30.000 83.000 -276.000
Egenkapital: 671.000 634.000 759.000 783.000 775.000
Regnskap for  Bristol Conditori AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.684.000 4.997.000 5.280.000 5.216.000 5.284.000
Driftskostnader -4.632.000 -5.157.000 -5.290.000 -5.115.000 -5.560.000
Driftsresultat 52.000 -159.000 -11.000 102.000 -276.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -19.000 -19.000 0
Finans 0 -1.000 -19.000 -19.000 0
Resultat før skatt 51.000 -160.000 -30.000 83.000 -276.000
Skattekostnad -14.000 35.000 6.000 -25.000 75.000
Årsresultat 37.000 -125.000 -24.000 58.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.388.000 1.466.000 1.532.000 1.656.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 195.000 276.000 217.000 245.000 443.000
Sum eiendeler 1.583.000 1.742.000 1.749.000 1.901.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 34.000 159.000 183.000 175.000
Sum egenkapital 671.000 634.000 759.000 783.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 912.000 1.108.000 991.000 1.118.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 1.742.000 1.750.000 1.901.000 1.942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.684.000 4.995.000 5.273.000 5.172.000 5.243.000
Andre inntekter 0 2.000 7.000 44.000 41.000
Driftsinntekter 4.684.000 4.997.000 5.280.000 5.216.000 5.284.000
Varekostnad -829.000 -888.000 -933.000 -915.000 -945.000
Lønninger -2.482.000 -2.497.000 -2.469.000 -2.428.000 -2.420.000
Avskrivning -64.000 -102.000 -129.000 -146.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.257.000 -1.670.000 -1.759.000 -1.626.000 -2.050.000
Driftskostnader -4.632.000 -5.157.000 -5.290.000 -5.115.000 -5.560.000
Driftsresultat 52.000 -159.000 -11.000 102.000 -276.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -19.000 -19.000 0
Finans 0 -1.000 -19.000 -19.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Årsresultat 37.000 -125.000 -24.000 58.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 70.000 34.000 29.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 8.000 18.000 27.000 37.000
Driftsløsøre 1.333.000 1.388.000 1.480.000 1.600.000 1.409.000
Sum varige driftsmidler 1.333.000 1.397.000 1.498.000 1.628.000 1.446.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.388.000 1.466.000 1.532.000 1.656.000 1.499.000
Varebeholdning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kundefordringer 2.000 103.000 4.000 2.000 4.000
Andre fordringer 19.000 24.000 24.000 51.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 124.000 165.000 167.000 315.000
Sum omløpsmidler 195.000 276.000 217.000 245.000 443.000
Sum eiendeler 1.583.000 1.742.000 1.749.000 1.901.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 34.000 159.000 183.000 175.000
Sum egenkapital 671.000 634.000 759.000 783.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 322.000 349.000 382.000 390.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 230.000 117.000 108.000 351.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 319.000 275.000 352.000 393.000 238.000
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 254.000 140.000 176.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 912.000 1.108.000 991.000 1.118.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 1.742.000 1.750.000 1.901.000 1.942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -717.000 -832.000 -774.000 -873.000 -724.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet 42.4 36.4 43.4 41.2 39.9
Resultatgrad 1.1 -3.2 -0.2 2.0 -5.2
Rentedekningsgrad -0.6 5.4
Gjeldsgrad 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 3.3 -9.1 -0.6 5.4 -14.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex