Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Britt Gade AS
Juridisk navn:  Britt Gade AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78997055
Hesseng E. K. Andersons Vei 1 Hesseng E. K. Andersons Vei 1 Fax: 78997056
9912 Hesseng 9912 Hesseng
Fylke: Kommune:
Finnmark Sør-varanger
Org.nr: 891285132
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 5/7/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: john skoglund as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema Franchise Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.68%
Resultat  
  
165.64%
Egenkapital  
  
-13.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 95.622.000 94.973.000 115.444.000 116.007.000 113.472.000
Resultat: 1.732.000 652.000 2.716.000 2.767.000 3.488.000
Egenkapital: 3.509.000 4.045.000 3.596.000 3.167.000 3.202.000
Regnskap for  Britt Gade AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 95.622.000 94.973.000 115.444.000 116.007.000 113.472.000
Driftskostnader -93.935.000 -94.362.000 -112.795.000 -113.291.000 -110.030.000
Driftsresultat 1.688.000 612.000 2.649.000 2.716.000 3.441.000
Finansinntekter 45.000 41.000 68.000 57.000 48.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans 44.000 40.000 67.000 51.000 47.000
Resultat før skatt 1.732.000 652.000 2.716.000 2.767.000 3.488.000
Skattekostnad -267.000 -204.000 -787.000 -802.000 -950.000
Årsresultat 1.465.000 448.000 1.929.000 1.965.000 2.537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 930.000 921.000 1.233.000 1.534.000 1.741.000
Sum omløpsmidler 13.630.000 11.935.000 15.457.000 14.595.000 11.711.000
Sum eiendeler 14.560.000 12.856.000 16.690.000 16.129.000 13.452.000
Sum opptjent egenkapital 3.009.000 3.545.000 3.096.000 2.667.000 2.702.000
Sum egenkapital 3.509.000 4.045.000 3.596.000 3.167.000 3.202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 66.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 11.051.000 8.811.000 13.094.000 12.896.000 10.172.000
Sum gjeld og egenkapital 14.560.000 12.856.000 16.690.000 16.129.000 13.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.947.000 93.532.000 115.213.000 115.783.000 113.298.000
Andre inntekter 1.675.000 1.441.000 231.000 224.000 174.000
Driftsinntekter 95.622.000 94.973.000 115.444.000 116.007.000 113.472.000
Varekostnad -79.826.000 -80.837.000 -96.092.000 -96.977.000 -94.067.000
Lønninger -5.418.000 -5.101.000 -5.941.000 -6.166.000 -6.397.000
Avskrivning -386.000 -375.000 -369.000 -379.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.305.000 -8.049.000 -10.393.000 -9.769.000 -9.206.000
Driftskostnader -93.935.000 -94.362.000 -112.795.000 -113.291.000 -110.030.000
Driftsresultat 1.688.000 612.000 2.649.000 2.716.000 3.441.000
Finansinntekter 45.000 41.000 68.000 57.000 48.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans 44.000 40.000 67.000 51.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.465.000 448.000 1.929.000 1.965.000 2.537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 756.000 921.000 1.233.000 1.534.000 1.741.000
Sum varige driftsmidler 756.000 921.000 1.233.000 1.534.000 1.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 930.000 921.000 1.233.000 1.534.000 1.741.000
Varebeholdning 5.140.000 5.633.000 6.575.000 5.030.000 4.966.000
Kundefordringer 336.000 844.000 709.000 2.043.000 1.598.000
Andre fordringer 624.000 91.000 154.000 254.000 653.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.531.000 5.353.000 8.019.000 7.269.000 4.493.000
Sum omløpsmidler 13.630.000 11.935.000 15.457.000 14.595.000 11.711.000
Sum eiendeler 14.560.000 12.856.000 16.690.000 16.129.000 13.452.000
Sum opptjent egenkapital 3.009.000 3.545.000 3.096.000 2.667.000 2.702.000
Sum egenkapital 3.509.000 4.045.000 3.596.000 3.167.000 3.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 66.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 66.000 79.000
Leverandørgjeld 7.075.000 7.365.000 7.964.000 7.567.000 5.111.000
Betalbar skatt 441.000 204.000 852.000 815.000 935.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 149.000 184.000 384.000 414.000
Utbytte -2.000.000 0 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.303.000 1.092.000 2.594.000 2.131.000 1.712.000
Sum kortsiktig gjeld 11.051.000 8.811.000 13.094.000 12.896.000 10.172.000
Sum gjeld og egenkapital 14.560.000 12.856.000 16.690.000 16.129.000 13.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.579.000 3.124.000 2.363.000 1.699.000 1.539.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Soliditet 24.1 31.5 21.5 19.6 23.8
Resultatgrad 1.8 0.6 2.3 2.3 3.0
Rentedekningsgrad 1 6 2 462.2 3489.0
Gjeldsgrad 3.1 2.2 3.6 4.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 11.9 5.1 16.3 17.2 25.9
Signatur
03.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex