Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brt Trading As
Juridisk navn:  Brt Trading As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45780041
Straumsvegen 47 Straumsvegen 47 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 912174875
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.67%
Resultat  
  
-35.71%
Egenkapital  
  
2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 118.000 120.000 120.000 120.000 180.000
Resultat: 27.000 42.000 32.000 -7.000 95.000
Egenkapital: 1.554.000 1.519.000 1.472.000 1.432.000 1.405.000
Regnskap for  Brt Trading As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 118.000 120.000 120.000 120.000 180.000
Driftskostnader -91.000 -78.000 -88.000 -120.000 -75.000
Driftsresultat 27.000 42.000 32.000 0 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -10.000
Finans 0 0 0 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 27.000 42.000 32.000 -7.000 95.000
Skattekostnad 9.000 5.000 8.000 34.000 -26.000
Årsresultat 36.000 47.000 40.000 27.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.348.000 2.415.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Sum omløpsmidler 8.000 16.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.356.000 2.431.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 286.000 239.000 199.000 172.000
Sum egenkapital 1.554.000 1.519.000 1.472.000 1.432.000 1.405.000
Sum langsiktig gjeld 332.000 355.000 379.000 402.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 469.000 557.000 632.000 714.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 2.431.000 2.483.000 2.548.000 2.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 118.000 120.000 120.000 120.000 180.000
Driftsinntekter 118.000 120.000 120.000 120.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -11.000 -21.000 -53.000 -8.000
Driftskostnader -91.000 -78.000 -88.000 -120.000 -75.000
Driftsresultat 27.000 42.000 32.000 0 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -10.000
Finans 0 0 0 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 47.000 40.000 27.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.348.000 2.415.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.348.000 2.415.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.348.000 2.415.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 13.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 16.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.356.000 2.431.000 2.482.000 2.549.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 286.000 239.000 199.000 172.000
Sum egenkapital 1.554.000 1.519.000 1.472.000 1.432.000 1.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 332.000 355.000 379.000 402.000 443.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 332.000 355.000 379.000 402.000 443.000
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 8.000
Betalbar skatt 14.000 21.000 16.000 23.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 12.000 9.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 524.000 607.000 682.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 469.000 557.000 632.000 714.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 2.431.000 2.483.000 2.548.000 2.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -461.000 -541.000 -632.000 -714.000 -768.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 6 62.5 59.3 56.2 53.7
Resultatgrad 22.9 3 26.7 0.0 58.3
Rentedekningsgrad 0.0 10.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.7 1.3 0.0 4.0
Signatur
04.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex