Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brubakken 2 Borettslag
Juridisk navn:  Brubakken 2 Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073180
M B Landstads gate 1 M B Landstads gate 1 Fax:
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 916644191
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/11/2015
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-18.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 373.000 373.000 196.000
Resultat: -20.000 -16.000 97.000
Egenkapital: 89.000 109.000 126.000
Regnskap for  Brubakken 2 Borettslag
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 373.000 373.000 196.000
Driftskostnader -148.000 -154.000 -38.000
Driftsresultat 224.000 218.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -245.000 -235.000 -62.000
Finans -245.000 -235.000 -62.000
Resultat før skatt -20.000 -16.000 97.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -20.000 -17.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.284.000 15.284.000 15.284.000
Sum omløpsmidler 76.000 96.000 108.000
Sum eiendeler 15.360.000 15.380.000 15.392.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 96.000
Sum egenkapital 89.000 109.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 15.240.000 15.240.000 15.240.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 15.301.000 15.301.000 15.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 373.000 373.000 90.000
Andre inntekter 0 0 106.000
Driftsinntekter 373.000 373.000 196.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -154.000 -38.000
Driftskostnader -148.000 -154.000 -38.000
Driftsresultat 224.000 218.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -245.000 -235.000 -62.000
Finans -245.000 -235.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -20.000 -17.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 15.284.000 15.284.000 15.284.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.284.000 15.284.000 15.284.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.284.000 15.284.000 15.284.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 24.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 77.000 108.000
Sum omløpsmidler 76.000 96.000 108.000
Sum eiendeler 15.360.000 15.380.000 15.392.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 96.000
Sum egenkapital 89.000 109.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.240.000 15.240.000 15.240.000
Leverandørgjeld 26.000 26.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 15.301.000 15.301.000 15.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 65.000 81.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.1 4
Likviditetsgrad 2 2.5 3.1 4
Soliditet 0.6 0.7 0.8
Resultatgrad 60.1 58.4 80.6
Rentedekningsgrad 0.9 0.9 2.5
Gjeldsgrad 171.6 140.1 121.2
Total kapitalrentabilitet 1.5 1.4 1
Signatur
08.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex