Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brunstad Kristelige Menighet Måløy
Juridisk navn:  Brunstad Kristelige Menighet Måløy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57853161
Måløy Stormarked Bryggja Fax:
6718 Deknepollen 6701 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 983394914
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/15/1999
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.13%
Resultat  
  
-29.45%
Egenkapital  
  
4.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.066.000 2.653.000
Resultat: 599.000 849.000
Egenkapital: 14.905.000 14.306.000
Regnskap for  Brunstad Kristelige Menighet Måløy
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.066.000 2.653.000
Driftskostnader -1.472.000 -1.661.000
Driftsresultat 594.000 992.000
Finansinntekter 262.000 103.000
Finanskostnader -257.000 -245.000
Finans 5.000 -142.000
Resultat før skatt 599.000 849.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 599.000 849.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.597.000 19.846.000
Sum omløpsmidler 487.000 365.000
Sum eiendeler 21.084.000 20.211.000
Sum opptjent egenkapital 14.905.000 14.306.000
Sum egenkapital 14.905.000 14.306.000
Sum langsiktig gjeld 5.760.000 5.069.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 21.084.000 20.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.995.000 2.179.000
Andre inntekter 71.000 474.000
Driftsinntekter 2.066.000 2.653.000
Varekostnad -453.000 -611.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -123.000 -378.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -896.000 -672.000
Driftskostnader -1.472.000 -1.661.000
Driftsresultat 594.000 992.000
Finansinntekter 262.000 103.000
Finanskostnader -257.000 -245.000
Finans 5.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 599.000 849.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 5.689.000 5.809.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 22.000 0
Sum varige driftsmidler 5.711.000 5.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.886.000 14.037.000
Sum anleggsmidler 20.597.000 19.846.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 82.000 100.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 404.000 265.000
Sum omløpsmidler 487.000 365.000
Sum eiendeler 21.084.000 20.211.000
Sum opptjent egenkapital 14.905.000 14.306.000
Sum egenkapital 14.905.000 14.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.760.000 5.069.000
Leverandørgjeld 79.000 29.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 806.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 21.084.000 20.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 -470.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.4
Soliditet 70.7 70.8
Resultatgrad 28.8 37.4
Rentedekningsgrad 2.3 4
Gjeldsgrad 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.1 5.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex