Bryn 98 As
Juridisk navn:  Bryn 98 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Thorsen C.N.R. Aamundsens Vei 2B C.N.R. Aamundsens Vei 2B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 999316484
Aksjekapital: 98.600 NOK
Etableringsdato: 12/17/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.31%
Resultat  
  
-8.5%
Egenkapital  
  
24.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 428.000 452.000 440.000 467.000 350.000
Resultat: 366.000 400.000 377.000 418.000 286.000
Egenkapital: 1.347.000 1.083.000 1.173.000 1.199.000 1.196.000
Regnskap for  Bryn 98 As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 428.000 452.000 440.000 467.000 350.000
Driftskostnader -64.000 -56.000 -68.000 -55.000 -67.000
Driftsresultat 363.000 396.000 372.000 412.000 283.000
Finansinntekter 3.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Resultat før skatt 366.000 400.000 377.000 418.000 286.000
Skattekostnad -102.000 0 -133.000 -115.000 -97.000
Årsresultat 264.000 400.000 244.000 304.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 964.000 992.000 1.022.000 1.070.000 1.089.000
Sum omløpsmidler 457.000 551.000 509.000 525.000 315.000
Sum eiendeler 1.421.000 1.543.000 1.531.000 1.595.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 0 1.074.000 1.101.000 1.097.000
Sum egenkapital 1.347.000 1.083.000 1.173.000 1.199.000 1.196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 460.000 358.000 396.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 1.422.000 1.543.000 1.531.000 1.596.000 1.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 452.000 0 0 0
Andre inntekter 428.000 0 440.000 467.000 350.000
Driftsinntekter 428.000 452.000 440.000 467.000 350.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 -17.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -39.000 -51.000 -55.000 -67.000
Driftskostnader -64.000 -56.000 -68.000 -55.000 -67.000
Driftsresultat 363.000 396.000 372.000 412.000 283.000
Finansinntekter 3.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -375.000 -270.000 -300.000 -150.000
Årsresultat 264.000 400.000 244.000 304.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 328.000 356.000 386.000 434.000 453.000
Fast eiendom 636.000 636.000 636.000 636.000 636.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 636.000 636.000 636.000 636.000 636.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 964.000 992.000 1.022.000 1.070.000 1.089.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 457.000 551.000 509.000 525.000 315.000
Sum omløpsmidler 457.000 551.000 509.000 525.000 315.000
Sum eiendeler 1.421.000 1.543.000 1.531.000 1.595.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 0 1.074.000 1.101.000 1.097.000
Sum egenkapital 1.347.000 1.083.000 1.173.000 1.199.000 1.196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 75.000 85.000 85.000 96.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -375.000 -270.000 -300.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 460.000 358.000 396.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 1.422.000 1.543.000 1.531.000 1.596.000 1.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 91.000 151.000 129.000 106.000
Likviditetsgrad 1 6.1 1.2 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 6.1 1.2 1.5 1.4 1.6
Soliditet 94.7 70.2 76.6 75.2 85.1
Resultatgrad 84.8 87.6 84.5 88.2 80.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 25.7 25.9 24.7 26.3 20.3
Signatur
16.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex