Bryne Legesenter As
Juridisk navn:  Bryne Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51776600
Arne Garborgs Veg 15 Arne Garborgs Veg 15 Fax:
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 918407456
Aksjekapital: 329.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.27%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.371.000 5.252.000 5.175.000
Resultat: 14.000 7.000 -1.000
Egenkapital: 350.000 340.000 334.000
Regnskap for  Bryne Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.371.000 5.252.000 5.175.000
Driftskostnader -5.357.000 -5.244.000 -5.176.000
Driftsresultat 14.000 7.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 14.000 7.000 -1.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 0
Årsresultat 11.000 6.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 364.000 351.000 441.000
Sum omløpsmidler 928.000 857.000 772.000
Sum eiendeler 1.292.000 1.208.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 6.000 0
Sum egenkapital 350.000 340.000 334.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 939.000 866.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.292.000 1.208.000 1.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.371.000 5.252.000 5.175.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.371.000 5.252.000 5.175.000
Varekostnad -600.000 -573.000 -572.000
Lønninger -3.400.000 -3.489.000 -3.410.000
Avskrivning -131.000 -110.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.072.000 -1.105.000
Driftskostnader -5.357.000 -5.244.000 -5.176.000
Driftsresultat 14.000 7.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 6.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 364.000 351.000 441.000
Sum varige driftsmidler 364.000 351.000 441.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 364.000 351.000 441.000
Varebeholdning 165.000 165.000 117.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 110.000 24.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 653.000 668.000 513.000
Sum omløpsmidler 928.000 857.000 772.000
Sum eiendeler 1.292.000 1.208.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 6.000 0
Sum egenkapital 350.000 340.000 334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 0
Leverandørgjeld 205.000 101.000 59.000
Betalbar skatt 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 190.000 196.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 576.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 866.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.292.000 1.208.000 1.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 -9.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7
Soliditet 27.1 28.1 27.5
Resultatgrad 0.3 0.1 0
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 2.7 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 1.1 0.6 0
Signatur
10.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex