Bs Hestesenter AS
Juridisk navn:  Bs Hestesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69114327
Bjørnstadgrenda 46 Bjørnstadgrenda 46 Fax: 69163265
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 988197998
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bjørnstadgrenda hestesenter as
Regnskapsfører: All-Regnskapservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.08%
Resultat  
  
-67.77%
Egenkapital  
  
-9.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 134.000 407.000 311.000 540.000 1.476.000
Resultat: -354.000 -211.000 -619.000 -861.000 -289.000
Egenkapital: 2.920.000 3.242.000 3.138.000 2.800.000 3.170.000
Regnskap for  Bs Hestesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 134.000 407.000 311.000 540.000 1.476.000
Driftskostnader -488.000 -615.000 -928.000 -1.400.000 -1.760.000
Driftsresultat -354.000 -208.000 -617.000 -860.000 -285.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans 0 -3.000 -3.000 0 -4.000
Resultat før skatt -354.000 -211.000 -619.000 -861.000 -289.000
Skattekostnad 31.000 47.000 138.000 205.000 60.000
Årsresultat -322.000 -165.000 -481.000 -655.000 -229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 444.000 617.000 639.000 654.000
Sum omløpsmidler 2.862.000 2.935.000 2.705.000 2.326.000 2.833.000
Sum eiendeler 3.094.000 3.379.000 3.322.000 2.965.000 3.487.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -119.000 46.000 527.000 1.183.000
Sum egenkapital 2.920.000 3.242.000 3.138.000 2.800.000 3.170.000
Sum langsiktig gjeld 0 36.000 40.000 69.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 100.000 145.000 96.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 3.378.000 3.323.000 2.965.000 3.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 137.000 311.000 534.000 1.384.000
Andre inntekter 24.000 270.000 0 6.000 93.000
Driftsinntekter 134.000 407.000 311.000 540.000 1.476.000
Varekostnad -185.000 -192.000 -367.000 -943.000 -913.000
Lønninger 0 0 -14.000 0 -173.000
Avskrivning -69.000 -178.000 -165.000 -139.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -245.000 -382.000 -318.000 -519.000
Driftskostnader -488.000 -615.000 -928.000 -1.400.000 -1.760.000
Driftsresultat -354.000 -208.000 -617.000 -860.000 -285.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans 0 -3.000 -3.000 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 -165.000 -481.000 -655.000 -229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 104.000 0
Fast eiendom 66.000 70.000 73.000 76.000 80.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 374.000 544.000 458.000 574.000
Sum varige driftsmidler 232.000 444.000 617.000 535.000 654.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 232.000 444.000 617.000 639.000 654.000
Varebeholdning 68.000 54.000 44.000 246.000 652.000
Kundefordringer 29.000 2.000 8.000 98.000 437.000
Andre fordringer 16.000 11.000 135.000 32.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 329.000 283.000 128.000 205.000 217.000
Sum omløpsmidler 2.862.000 2.935.000 2.705.000 2.326.000 2.833.000
Sum eiendeler 3.094.000 3.379.000 3.322.000 2.965.000 3.487.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -119.000 46.000 527.000 1.183.000
Sum egenkapital 2.920.000 3.242.000 3.138.000 2.800.000 3.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 31.000 2.000 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 48.000 48.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 36.000 40.000 69.000 111.000
Leverandørgjeld 145.000 24.000 85.000 68.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 28.000 11.000 28.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 100.000 145.000 96.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 3.378.000 3.323.000 2.965.000 3.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.688.000 2.835.000 2.560.000 2.230.000 2.627.000
Likviditetsgrad 1 16.4 29.4 18.7 24.2 13.8
Likviditetsgrad 2 16.1 28.8 18.4 21.7 10.6
Soliditet 94.4 9 94.4 94.4 90.9
Resultatgrad -264.2 -51.1 -198.4 -159.3 -19.3
Rentedekningsgrad -69.3 -205.7 -286.7 -56.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.4 -6.2 -18.6 -28.9 -8.1
Signatur
17.12.2012
JOHN ARVID SKÅR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex