Bsh Regnskap Revisor Helland
Juridisk navn:  Bsh Regnskap Revisor Helland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55123385
Hammarslandgrenda 29 Hammarslandgrenda 29 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 962897800
Aksjekapital: -20 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
3.71%
Resultat  
  
-4.2%
Egenkapital  
  
-11.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 615.000 593.000 557.000 612.000 514.000
Resultat: 411.000 429.000 410.000 361.000 396.000
Egenkapital: 315.000 356.000 382.000 272.000 27.000
Regnskap for  Bsh Regnskap Revisor Helland
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 615.000 593.000 557.000 612.000 514.000
Driftskostnader -206.000 -166.000 -148.000 -253.000 -119.000
Driftsresultat 409.000 427.000 409.000 359.000 395.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 411.000 429.000 410.000 361.000 396.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.000 429.000 410.000 361.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 245.000 253.000 253.000 0
Sum omløpsmidler 244.000 243.000 240.000 149.000 134.000
Sum eiendeler 444.000 488.000 493.000 402.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 356.000 382.000 272.000 27.000
Sum egenkapital 315.000 356.000 382.000 272.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 132.000 111.000 131.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 488.000 493.000 403.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 607.000 593.000 556.000 606.000 509.000
Andre inntekter 8.000 0 1.000 5.000 5.000
Driftsinntekter 615.000 593.000 557.000 612.000 514.000
Varekostnad -27.000 -24.000 -26.000 -21.000 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -45.000 -8.000 0 -109.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -133.000 -121.000 -122.000 -118.000
Driftskostnader -206.000 -166.000 -148.000 -253.000 -119.000
Driftsresultat 409.000 427.000 409.000 359.000 395.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -452.000 -455.000 -299.000 -116.000 -415.000
Årsresultat 411.000 429.000 410.000 361.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 245.000 253.000 253.000 0
Sum varige driftsmidler 200.000 245.000 253.000 253.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 245.000 253.000 253.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 55.000 55.000 60.000 47.000
Andre fordringer 13.000 8.000 8.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 180.000 176.000 86.000 85.000
Sum omløpsmidler 244.000 243.000 240.000 149.000 134.000
Sum eiendeler 444.000 488.000 493.000 402.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 356.000 382.000 272.000 27.000
Sum egenkapital 315.000 356.000 382.000 272.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 -5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 129.000 129.000 116.000 131.000 108.000
Utbytte -452.000 -455.000 -299.000 -116.000 -415.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 132.000 111.000 131.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 488.000 493.000 403.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 111.000 129.000 18.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 2.2 1.2 1.3
Soliditet 70.9 7 77.5 67.5 20.0
Resultatgrad 66.5 7 73.4 58.7 76.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.5 4.0
Total kapitalrentabilitet 92.6 87.9 83.2 89.6 293.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex