Bt Amundsen Holding AS
Juridisk navn:  Bt Amundsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skranevegen 14C Skranevegen 14C Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 994921711
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 2.728.000
Egenkapital: 3.271.000 3.278.000 3.587.000 3.598.000 3.405.000
Regnskap for  Bt Amundsen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.740.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.740.000
Resultat før skatt -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 2.728.000
Skattekostnad 2.000 3.000 3.000 3.000 -20.000
Årsresultat -7.000 -9.000 -10.000 -7.000 2.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.912.000 2.910.000 2.907.000 2.209.000 2.209.000
Sum omløpsmidler 650.000 736.000 749.000 2.885.000 3.146.000
Sum eiendeler 3.562.000 3.646.000 3.656.000 5.094.000 5.355.000
Sum opptjent egenkapital 3.171.000 3.178.000 3.487.000 3.498.000 3.305.000
Sum egenkapital 3.271.000 3.278.000 3.587.000 3.598.000 3.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 368.000 69.000 1.496.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 3.562.000 3.646.000 3.656.000 5.094.000 5.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -13.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.740.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.740.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 -700.000 -1.900.000
Årsresultat -7.000 -9.000 -10.000 -7.000 2.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 6.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.904.000 2.904.000 2.904.000 2.209.000 2.209.000
Sum anleggsmidler 2.912.000 2.910.000 2.907.000 2.209.000 2.209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 650.000 689.000 739.000 2.835.000 3.021.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 47.000 10.000 50.000 125.000
Sum omløpsmidler 650.000 736.000 749.000 2.885.000 3.146.000
Sum eiendeler 3.562.000 3.646.000 3.656.000 5.094.000 5.355.000
Sum opptjent egenkapital 3.171.000 3.178.000 3.487.000 3.498.000 3.305.000
Sum egenkapital 3.271.000 3.278.000 3.587.000 3.598.000 3.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 22.000
Leverandørgjeld 18.000 11.000 0 9.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 20.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 -700.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 273.000 57.000 69.000 1.268.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 368.000 69.000 1.496.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 3.562.000 3.646.000 3.656.000 5.094.000 5.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 359.000 368.000 680.000 1.389.000 1.218.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 10.9 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 2 10.9 2.0 1.7
Soliditet 91.8 89.9 98.1 70.6 63.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 -0.4 -0.2 50.9
Signatur
23.12.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex