Buen Restaurant & Bar As
Juridisk navn:  Buen Restaurant & Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67977567
Postboks 369 Festplassen 1 Fax:
1471 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 914098262
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Sun Consulting
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.63%
Resultat  
  
-23.09%
Egenkapital  
  
-13.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.415.000 8.280.000 8.324.000 7.887.000 7.353.000
Resultat: 666.000 866.000 986.000 261.000 -323.000
Egenkapital: 934.000 1.074.000 422.000 215.000 33.000
Regnskap for  Buen Restaurant & Bar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.415.000 8.280.000 8.324.000 7.887.000 7.353.000
Driftskostnader -7.751.000 -7.418.000 -7.342.000 -7.631.000 -7.692.000
Driftsresultat 664.000 861.000 982.000 255.000 -339.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 3.000 4.000 4.000 6.000 16.000
Resultat før skatt 666.000 866.000 986.000 261.000 -323.000
Skattekostnad -156.000 -214.000 -252.000 -79.000 88.000
Årsresultat 510.000 652.000 733.000 183.000 -235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 36.000 18.000 205.000 264.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 3.089.000 3.302.000 2.873.000 3.086.000
Sum eiendeler 2.763.000 3.125.000 3.320.000 3.078.000 3.350.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 1.044.000 392.000 -52.000 -235.000
Sum egenkapital 934.000 1.074.000 422.000 215.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 497.000 547.000 1.390.000 1.897.000 1.897.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 1.504.000 1.509.000 965.000 1.420.000
Sum gjeld og egenkapital 2.762.000 3.125.000 3.321.000 3.077.000 3.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.410.000 8.276.000 8.317.000 7.881.000 7.353.000
Andre inntekter 5.000 4.000 8.000 6.000 0
Driftsinntekter 8.415.000 8.280.000 8.324.000 7.887.000 7.353.000
Varekostnad -2.971.000 -3.045.000 -2.948.000 -2.789.000 -2.637.000
Lønninger -3.306.000 -2.906.000 -2.878.000 -3.237.000 -3.429.000
Avskrivning -8.000 -1.000 -41.000 -65.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.466.000 -1.466.000 -1.475.000 -1.540.000 -1.556.000
Driftskostnader -7.751.000 -7.418.000 -7.342.000 -7.631.000 -7.692.000
Driftsresultat 664.000 861.000 982.000 255.000 -339.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 3.000 4.000 4.000 6.000 16.000
Konsernbidrag -650.000 0 -527.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 510.000 652.000 733.000 183.000 -235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 13.000 18.000 14.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 23.000 0 41.000 107.000
Sum varige driftsmidler 15.000 23.000 0 41.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 26.000 36.000 18.000 205.000 264.000
Varebeholdning 111.000 88.000 92.000 117.000 118.000
Kundefordringer 786.000 565.000 582.000 418.000 0
Andre fordringer 59.000 116.000 145.000 51.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 17.000
Kasse, bank 1.781.000 2.321.000 2.483.000 2.287.000 2.899.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 3.089.000 3.302.000 2.873.000 3.086.000
Sum eiendeler 2.763.000 3.125.000 3.320.000 3.078.000 3.350.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 1.044.000 392.000 -52.000 -235.000
Sum egenkapital 934.000 1.074.000 422.000 215.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 497.000 547.000 1.390.000 1.897.000 1.897.000
Leverandørgjeld 75.000 119.000 102.000 26.000 181.000
Betalbar skatt 154.000 208.000 174.000 85.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 406.000 445.000 417.000 445.000 539.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 697.000 731.000 816.000 410.000 691.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 1.504.000 1.509.000 965.000 1.420.000
Sum gjeld og egenkapital 2.762.000 3.125.000 3.321.000 3.077.000 3.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.406.000 1.585.000 1.793.000 1.908.000 1.666.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.2 3.0 2.2
Likviditetsgrad 2 2 2 2.1 2.9 2.1
Soliditet 33.8 34.4 12.7 7.0 1.0
Resultatgrad 7.9 10.4 11.8 3.2 -4.6
Rentedekningsgrad 9 131.5
Gjeldsgrad 2 1.9 6.9 13.3 100.5
Total kapitalrentabilitet 24.1 27.7 29.7 8.5 -9.6
Signatur
03.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex