Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buer AS
Juridisk navn:  Buer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69888630
Trippestadveien 44 Trippestadveien 44 Fax:
1814 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune:
Østfold Askim
Org.nr: 887307172
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 9/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Presis Ars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.91%
Resultat  
  
-22.33%
Egenkapital  
  
12.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 70.429.000 74.851.000 100.140.000 91.246.000 88.746.000
Resultat: 9.403.000 12.107.000 9.730.000 8.163.000 4.513.000
Egenkapital: 31.094.000 27.578.000 23.340.000 20.472.000 18.401.000
Regnskap for  Buer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 70.429.000 74.851.000 100.140.000 91.246.000 88.746.000
Driftskostnader -60.490.000 -62.384.000 -90.129.000 -82.671.000 -83.917.000
Driftsresultat 9.939.000 12.466.000 10.010.000 8.574.000 4.830.000
Finansinntekter -302.000 50.000 252.000 255.000 529.000
Finanskostnader -234.000 -409.000 -532.000 -666.000 -846.000
Finans -536.000 -359.000 -280.000 -411.000 -317.000
Resultat før skatt 9.403.000 12.107.000 9.730.000 8.163.000 4.513.000
Skattekostnad -2.087.000 -2.869.000 -2.362.000 -2.093.000 -1.224.000
Årsresultat 7.316.000 9.238.000 7.368.000 6.071.000 3.289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.613.000 29.936.000 30.144.000 26.233.000 27.407.000
Sum omløpsmidler 26.394.000 25.255.000 26.178.000 28.822.000 22.123.000
Sum eiendeler 55.007.000 55.191.000 56.322.000 55.055.000 49.530.000
Sum opptjent egenkapital 29.591.000 26.075.000 21.837.000 18.969.000 16.898.000
Sum egenkapital 31.094.000 27.578.000 23.340.000 20.472.000 18.401.000
Sum langsiktig gjeld 7.889.000 9.702.000 12.372.000 14.048.000 16.154.000
Sum kortsiktig gjeld 16.024.000 17.911.000 20.611.000 20.536.000 14.974.000
Sum gjeld og egenkapital 55.007.000 55.191.000 56.323.000 55.056.000 49.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.441.000 74.851.000 100.140.000 91.246.000 88.995.000
Andre inntekter 989.000 0 0 0 -249.000
Driftsinntekter 70.429.000 74.851.000 100.140.000 91.246.000 88.746.000
Varekostnad -18.067.000 -22.020.000 -39.769.000 -37.554.000 -35.435.000
Lønninger -18.577.000 -18.418.000 -21.663.000 -18.957.000 -20.171.000
Avskrivning -3.393.000 -3.218.000 -3.229.000 -2.834.000 -2.799.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.288.000 -18.562.000 -24.175.000 -25.528.000 -25.278.000
Driftskostnader -60.490.000 -62.384.000 -90.129.000 -82.671.000 -83.917.000
Driftsresultat 9.939.000 12.466.000 10.010.000 8.574.000 4.830.000
Finansinntekter -302.000 50.000 252.000 255.000 529.000
Finanskostnader -234.000 -409.000 -532.000 -666.000 -846.000
Finans -536.000 -359.000 -280.000 -411.000 -317.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.800.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 7.316.000 9.238.000 7.368.000 6.071.000 3.289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 121.000 161.000 201.000 151.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.489.000 25.250.000 25.104.000 20.843.000 20.763.000
Driftsløsøre 1.532.000 1.076.000 1.396.000 1.687.000 3.015.000
Sum varige driftsmidler 25.021.000 26.327.000 26.499.000 22.530.000 23.777.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.531.000 3.489.000 3.484.000 3.502.000 3.478.000
Sum anleggsmidler 28.613.000 29.936.000 30.144.000 26.233.000 27.407.000
Varebeholdning 2.221.000 2.507.000 2.481.000 3.658.000 1.291.000
Kundefordringer 1.247.000 1.943.000 2.154.000 2.834.000 3.259.000
Andre fordringer 7.167.000 7.926.000 12.132.000 8.987.000 9.524.000
Sum investeringer 7.001.000 7.366.000 5.314.000 5.208.000 5.143.000
Kasse, bank 8.758.000 5.512.000 4.097.000 8.135.000 2.906.000
Sum omløpsmidler 26.394.000 25.255.000 26.178.000 28.822.000 22.123.000
Sum eiendeler 55.007.000 55.191.000 56.322.000 55.055.000 49.530.000
Sum opptjent egenkapital 29.591.000 26.075.000 21.837.000 18.969.000 16.898.000
Sum egenkapital 31.094.000 27.578.000 23.340.000 20.472.000 18.401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.317.000 3.455.000 3.806.000 3.519.000 2.904.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.889.000 9.702.000 12.372.000 14.048.000 16.154.000
Leverandørgjeld 3.686.000 3.876.000 4.899.000 5.894.000 4.801.000
Betalbar skatt 2.225.000 2.721.000 2.075.000 2.478.000 1.176.000
Skyldig offentlige avgifter 1.850.000 1.813.000 2.390.000 1.981.000 1.893.000
Utbytte -3.800.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.463.000 4.500.000 6.747.000 6.184.000 4.105.000
Sum kortsiktig gjeld 16.024.000 17.911.000 20.611.000 20.536.000 14.974.000
Sum gjeld og egenkapital 55.007.000 55.191.000 56.323.000 55.056.000 49.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.370.000 7.344.000 5.567.000 8.286.000 7.149.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.3 1.4
Soliditet 56.5 5 41.4 37.2 37.2
Resultatgrad 14.1 16.7 1 9.4 5.4
Rentedekningsgrad 42.5 30.5 18.8 13.3 6.3
Gjeldsgrad 0.8 1 1.4 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.5 22.7 18.2 16.0 10.8
Signatur
02.03.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex