Bulder & Brak Lydproduksjoner
Juridisk navn:  Bulder & Brak Lydproduksjoner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93079411
Eiksveien 58 Nadderudveien 63 Fax:
1361 Østerås 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993953210
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/21/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Tandem Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.12%
Resultat  
  
-228.57%
Egenkapital  
  
-27.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 413.000 591.000 806.000 527.000 171.000
Resultat: -23.000 -7.000 93.000 -23.000 50.000
Egenkapital: 59.000 81.000 86.000 14.000 36.000
Regnskap for  Bulder & Brak Lydproduksjoner
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 413.000 591.000 806.000 527.000 171.000
Driftskostnader -435.000 -601.000 -705.000 -549.000 -120.000
Driftsresultat -23.000 -11.000 102.000 -23.000 50.000
Finansinntekter 0 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -11.000 0 0
Finans 0 4.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt -23.000 -7.000 93.000 -23.000 50.000
Skattekostnad 0 2.000 -20.000 0 -14.000
Årsresultat -23.000 -5.000 73.000 -23.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 19.000 25.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 161.000 206.000 346.000 287.000 74.000
Sum eiendeler 164.000 225.000 371.000 300.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 81.000 86.000 14.000
Sum egenkapital 59.000 81.000 86.000 14.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 143.000 283.000 286.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 224.000 371.000 300.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 413.000 591.000 806.000 527.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 413.000 591.000 806.000 527.000 171.000
Varekostnad 0 -1.000 0 -6.000 0
Lønninger -200.000 -239.000 -365.000 -254.000 -2.000
Avskrivning -3.000 -6.000 -10.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -355.000 -330.000 -284.000 -118.000
Driftskostnader -435.000 -601.000 -705.000 -549.000 -120.000
Driftsresultat -23.000 -11.000 102.000 -23.000 50.000
Finansinntekter 0 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -11.000 0 0
Finans 0 4.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -5.000 73.000 -23.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 19.000 25.000 13.000
Sum varige driftsmidler 3.000 19.000 25.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 19.000 25.000 13.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 23.000 17.000 28.000 0
Andre fordringer 100.000 103.000 73.000 155.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 80.000 256.000 104.000 31.000
Sum omløpsmidler 161.000 206.000 346.000 287.000 74.000
Sum eiendeler 164.000 225.000 371.000 300.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 81.000 86.000 14.000
Sum egenkapital 59.000 81.000 86.000 14.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 12.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 14.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 82.000 217.000 3.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 61.000 42.000 257.000 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 143.000 283.000 286.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 224.000 371.000 300.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 63.000 63.000 1.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.0 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.1 2.0
Soliditet 35.8 36.2 23.2 4.7 48.6
Resultatgrad -5.6 -1.9 12.7 -4.4 29.2
Rentedekningsgrad -0.8 9.5
Gjeldsgrad 1.8 1.8 3.3 20.4 1.1
Total kapitalrentabilitet -13.9 -1.3 28.0 -7.7 67.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex