Bulldog Avensis AS
Juridisk navn:  Bulldog Avensis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55360822
Olsvikveien 60A Husemoen Fax: 55360823
5184 Olsvik 5780 Kinsarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 984074654
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.35%
Resultat  
  
164.55%
Egenkapital  
  
2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 867.000 916.000 1.997.000 2.976.000 4.137.000
Resultat: 264.000 -409.000 1.061.000 -356.000 -805.000
Egenkapital: 11.975.000 11.711.000 11.681.000 6.861.000 4.814.000
Regnskap for  Bulldog Avensis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 867.000 916.000 1.997.000 2.976.000 4.137.000
Driftskostnader -2.833.000 -3.341.000 -3.881.000 -2.992.000 -6.418.000
Driftsresultat -1.966.000 -2.425.000 -1.884.000 -16.000 -2.280.000
Finansinntekter 2.667.000 2.500.000 3.337.000 2.000 1.905.000
Finanskostnader -436.000 -485.000 -392.000 -341.000 -430.000
Finans 2.231.000 2.015.000 2.945.000 -339.000 1.475.000
Resultat før skatt 264.000 -409.000 1.061.000 -356.000 -805.000
Skattekostnad 0 439.000 -240.000 97.000 239.000
Årsresultat 264.000 30.000 820.000 -259.000 -566.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.878.000 23.705.000 21.202.000 18.639.000 15.930.000
Sum omløpsmidler 14.930.000 9.566.000 2.924.000 1.892.000 2.479.000
Sum eiendeler 33.808.000 33.271.000 24.126.000 20.531.000 18.409.000
Sum opptjent egenkapital 3.975.000 3.711.000 3.681.000 2.861.000 2.814.000
Sum egenkapital 11.975.000 11.711.000 11.681.000 6.861.000 4.814.000
Sum langsiktig gjeld 8.364.000 8.853.000 9.043.000 9.979.000 7.453.000
Sum kortsiktig gjeld 13.469.000 12.707.000 3.402.000 3.691.000 6.142.000
Sum gjeld og egenkapital 33.808.000 33.271.000 24.126.000 20.531.000 18.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 725.000 230.000 1.296.000 2.364.000 3.897.000
Andre inntekter 142.000 686.000 701.000 612.000 240.000
Driftsinntekter 867.000 916.000 1.997.000 2.976.000 4.137.000
Varekostnad -472.000 -535.000 -1.265.000 -1.657.000 -2.954.000
Lønninger -1.210.000 -1.516.000 -920.000 -843.000 -966.000
Avskrivning -369.000 -488.000 -462.000 -448.000 -474.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -782.000 -802.000 -1.234.000 -44.000 -2.024.000
Driftskostnader -2.833.000 -3.341.000 -3.881.000 -2.992.000 -6.418.000
Driftsresultat -1.966.000 -2.425.000 -1.884.000 -16.000 -2.280.000
Finansinntekter 2.667.000 2.500.000 3.337.000 2.000 1.905.000
Finanskostnader -436.000 -485.000 -392.000 -341.000 -430.000
Finans 2.231.000 2.015.000 2.945.000 -339.000 1.475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 30.000 820.000 -259.000 -566.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.992.000 13.120.000 12.289.000 12.549.000 11.970.000
Maskiner anlegg 2.118.000 2.158.000 2.274.000 2.390.000 2.506.000
Driftsløsøre 5.000 29.000 115.000 201.000 287.000
Sum varige driftsmidler 15.115.000 15.308.000 14.679.000 15.141.000 14.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.763.000 8.398.000 6.524.000 3.499.000 1.166.000
Sum anleggsmidler 18.878.000 23.705.000 21.202.000 18.639.000 15.930.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.220.000 1.474.000 551.000 501.000 1.115.000
Andre fordringer 13.672.000 8.054.000 2.363.000 1.345.000 1.363.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 38.000 11.000 46.000 1.000
Sum omløpsmidler 14.930.000 9.566.000 2.924.000 1.892.000 2.479.000
Sum eiendeler 33.808.000 33.271.000 24.126.000 20.531.000 18.409.000
Sum opptjent egenkapital 3.975.000 3.711.000 3.681.000 2.861.000 2.814.000
Sum egenkapital 11.975.000 11.711.000 11.681.000 6.861.000 4.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 439.000 199.000 296.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.023.000 1.007.000 1.018.000 1.014.000 1.015.000
Sum langsiktig gjeld 8.364.000 8.853.000 9.043.000 9.979.000 7.453.000
Leverandørgjeld 1.420.000 1.806.000 721.000 1.263.000 1.175.000
Betalbar skatt 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 -69.000 175.000 -19.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.788.000 9.930.000 1.455.000 1.401.000 3.915.000
Sum kortsiktig gjeld 13.469.000 12.707.000 3.402.000 3.691.000 6.142.000
Sum gjeld og egenkapital 33.808.000 33.271.000 24.126.000 20.531.000 18.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.461.000 -3.141.000 -478.000 -1.799.000 -3.663.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.9 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.9 0.5 0.5
Soliditet 35.4 35.2 48.4 33.4 26.2
Resultatgrad -226.8 -264.7 -94.3 -0.5 -55.1
Rentedekningsgrad -4.5 -4.8 -0.9
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.1 2 2.8
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.2 6 -0.1 -2.0
Signatur
24.04.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
24.04.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex