Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bumber Kapital As
Juridisk navn:  Bumber Kapital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tinghaugen 96 Tinghaugen 96 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 919903457
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1700%
Egenkapital  
  
111.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 36.000 2.000
Egenkapital: 57.000 27.000
Regnskap for  Bumber Kapital As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -2.000 0
Driftsresultat -2.000 0
Finansinntekter 44.000 3.000
Finanskostnader -7.000 0
Finans 37.000 3.000
Resultat før skatt 36.000 2.000
Skattekostnad -6.000 0
Årsresultat 30.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 691.000 772.000
Sum omløpsmidler 211.000 48.000
Sum eiendeler 902.000 820.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 -3.000
Sum egenkapital 57.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 833.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 820.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0
Driftskostnader -2.000 0
Driftsresultat -2.000 0
Finansinntekter 44.000 3.000
Finanskostnader -7.000 0
Finans 37.000 3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 30.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 691.000 772.000
Sum anleggsmidler 691.000 772.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 39.000 3.000
Sum investeringer 125.000 45.000
Kasse, bank 48.000 0
Sum omløpsmidler 211.000 48.000
Sum eiendeler 902.000 820.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 -3.000
Sum egenkapital 57.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 833.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 820.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 -745.000
Likviditetsgrad 1 17.6 0.1
Likviditetsgrad 2 17.6 0.1
Soliditet 6.3 3.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 14.8 29.4
Total kapitalrentabilitet 4.7 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex