Bunnpris Ugla AS
Juridisk navn:  Bunnpris Ugla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72557553
Odd Husbys veg 22 Odd Husbys Veg 22 Fax: 72560339
7024 Trondheim 7024 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 935704758
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/15/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
38.12%
Egenkapital  
  
-56.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.839.000 13.585.000 14.206.000 15.597.000 18.083.000
Resultat: -336.000 -543.000 -195.000 -20.000 224.000
Egenkapital: -739.000 -472.000 -41.000 116.000 133.000
Regnskap for  Bunnpris Ugla AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.839.000 13.585.000 14.206.000 15.597.000 18.083.000
Driftskostnader -14.093.000 -14.052.000 -14.359.000 -15.611.000 -17.849.000
Driftsresultat -254.000 -467.000 -154.000 -14.000 234.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -85.000 -78.000 -42.000 -7.000 -11.000
Finans -82.000 -77.000 -41.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt -336.000 -543.000 -195.000 -20.000 224.000
Skattekostnad 69.000 112.000 38.000 3.000 -61.000
Årsresultat -266.000 -431.000 -157.000 -17.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 238.000 169.000 57.000 118.000 242.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.838.000 2.087.000 1.353.000 1.432.000
Sum eiendeler 2.000.000 2.007.000 2.144.000 1.471.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital -839.000 -572.000 -141.000 16.000 33.000
Sum egenkapital -739.000 -472.000 -41.000 116.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 1.931.000 1.647.000 1.333.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 808.000 832.000 852.000 1.354.000 1.540.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 2.007.000 2.144.000 1.470.000 1.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.825.000 13.573.000 14.195.000 15.583.000 18.065.000
Andre inntekter 14.000 12.000 11.000 14.000 18.000
Driftsinntekter 13.839.000 13.585.000 14.206.000 15.597.000 18.083.000
Varekostnad -10.822.000 -10.549.000 -11.113.000 -12.023.000 -14.112.000
Lønninger -1.787.000 -1.937.000 -1.835.000 -2.000.000 -2.164.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.484.000 -1.566.000 -1.411.000 -1.588.000 -1.573.000
Driftskostnader -14.093.000 -14.052.000 -14.359.000 -15.611.000 -17.849.000
Driftsresultat -254.000 -467.000 -154.000 -14.000 234.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -85.000 -78.000 -42.000 -7.000 -11.000
Finans -82.000 -77.000 -41.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -160.000
Årsresultat -266.000 -431.000 -157.000 -17.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 222.000 153.000 41.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 114.000 242.000
Sum anleggsmidler 238.000 169.000 57.000 118.000 242.000
Varebeholdning 956.000 1.117.000 947.000 985.000 1.002.000
Kundefordringer 7.000 19.000 21.000 28.000 16.000
Andre fordringer 665.000 591.000 950.000 205.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 111.000 169.000 135.000 135.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.838.000 2.087.000 1.353.000 1.432.000
Sum eiendeler 2.000.000 2.007.000 2.144.000 1.471.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital -839.000 -572.000 -141.000 16.000 33.000
Sum egenkapital -739.000 -472.000 -41.000 116.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.931.000 1.647.000 1.333.000 0 0
Leverandørgjeld 436.000 417.000 459.000 776.000 750.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 155.000 128.000 169.000 135.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0 -160.000
Annen kortsiktig gjeld 217.000 287.000 225.000 443.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 808.000 832.000 852.000 1.354.000 1.540.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 2.007.000 2.144.000 1.470.000 1.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 954.000 1.006.000 1.235.000 -1.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 2.4 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1.3 0.3 0.3
Soliditet -23.5 -1.9 7.9 7.9
Resultatgrad -1.8 -3.4 -1.1 -0.1 1.3
Rentedekningsgrad - -3.7 21.4
Gjeldsgrad -3.7 -5.3 -53.3 11.7 11.6
Total kapitalrentabilitet -12.6 -23.2 -7.1 14.0
Signatur
13.06.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE TROND
SØRÅ JONNY
Prokurister
21.09.2017
PROKURA
FREMSTAD ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex