Burøysund Fiskeri- Og Småbåthavn Sa
Juridisk navn:  Burøysund Fiskeri- Og Småbåthavn Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Burøysund Burøysund Fax:
9136 Vannareid 9136 Vannareid
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 990219206
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/26/2006
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Kystregnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97.73%
Egenkapital  
  
83.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 535.000
Resultat: 6.000 264.000
Egenkapital: -1.000 -6.000
Regnskap for  Burøysund Fiskeri- Og Småbåthavn Sa
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 535.000
Driftskostnader 0 -255.000
Driftsresultat 0 281.000
Finansinntekter 6.000 0
Finanskostnader 0 -17.000
Finans 6.000 -17.000
Resultat før skatt 6.000 264.000
Skattekostnad -1.000 -62.000
Årsresultat 5.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital -1.000 -6.000
Sum egenkapital -1.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 13.000
Andre inntekter 0 522.000
Driftsinntekter 0 535.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -18.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -237.000
Driftskostnader 0 -255.000
Driftsresultat 0 281.000
Finansinntekter 6.000 0
Finanskostnader 0 -17.000
Finans 6.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital -1.000 -6.000
Sum egenkapital -1.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -6.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad 52.5
Rentedekningsgrad 16.5
Gjeldsgrad -
Total kapitalrentabilitet
Signatur
17.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex