Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Burde Hatt As
Juridisk navn:  Burde Hatt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Inge Møgster Skipavika 16 C/O Andreas Møgster Beinskroken 29A Fax:
5397 Bekkjarvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 917293201
Aksjekapital: 38.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
61.53%
Resultat  
  
-34.88%
Egenkapital  
  
145.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.111.000 1.926.000 400.000
Resultat: 308.000 473.000 71.000
Egenkapital: 1.083.000 442.000 80.000
Regnskap for  Burde Hatt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.111.000 1.926.000 400.000
Driftskostnader -2.648.000 -1.304.000 -293.000
Driftsresultat 462.000 621.000 106.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0
Finanskostnader -160.000 -149.000 -34.000
Finans -154.000 -148.000 -34.000
Resultat før skatt 308.000 473.000 71.000
Skattekostnad -67.000 -112.000 -16.000
Årsresultat 241.000 362.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.159.000 7.421.000 5.004.000
Sum omløpsmidler 3.660.000 1.008.000 153.000
Sum eiendeler 10.819.000 8.429.000 5.157.000
Sum opptjent egenkapital 653.000 412.000 50.000
Sum egenkapital 1.083.000 442.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 8.706.000 6.154.000 5.006.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.833.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 10.819.000 8.429.000 5.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.049.000 1.840.000 400.000
Andre inntekter 62.000 86.000 0
Driftsinntekter 3.111.000 1.926.000 400.000
Varekostnad -84.000 -29.000 -204.000
Lønninger -1.312.000 -601.000 0
Avskrivning -155.000 -130.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.097.000 -544.000 -75.000
Driftskostnader -2.648.000 -1.304.000 -293.000
Driftsresultat 462.000 621.000 106.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0
Finanskostnader -160.000 -149.000 -34.000
Finans -154.000 -148.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 241.000 362.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.057.000 6.057.000 3.600.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 154.000 343.000 0
Sum varige driftsmidler 1.103.000 1.365.000 1.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.159.000 7.421.000 5.004.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 936.000 0 0
Andre fordringer 241.000 20.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.483.000 988.000 45.000
Sum omløpsmidler 3.660.000 1.008.000 153.000
Sum eiendeler 10.819.000 8.429.000 5.157.000
Sum opptjent egenkapital 653.000 412.000 50.000
Sum egenkapital 1.083.000 442.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 75.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.706.000 6.154.000 5.006.000
Leverandørgjeld 303.000 1.522.000 39.000
Betalbar skatt 66.000 52.000 0
Skyldig offentlige avgifter 320.000 142.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 117.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.833.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 10.819.000 8.429.000 5.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.630.000 -825.000 82.000
Likviditetsgrad 1 3.6 0.5 2.2
Likviditetsgrad 2 3.6 0.5 2.2
Soliditet 1 5.2 1.6
Resultatgrad 14.9 32.2 26.5
Rentedekningsgrad 2.9 4.2 3.1
Gjeldsgrad 9 18.1 63.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 7.4 2.1
Signatur
10.06.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex