Businessconsulting As
Juridisk navn:  Businessconsulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tyristubben 5 Tyristubben 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917442649
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/24/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.79%
Resultat  
  
93.67%
Egenkapital  
  
-25.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 1.428.000 1.737.000
Resultat: 459.000 237.000
Egenkapital: 200.000 267.000
Regnskap for  Businessconsulting As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 1.428.000 1.737.000
Driftskostnader -969.000 -1.499.000
Driftsresultat 459.000 237.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 459.000 237.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 459.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 231.000 118.000
Sum eiendeler 231.000 118.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 237.000
Sum egenkapital 200.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 -149.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.428.000 1.737.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.428.000 1.737.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -899.000 -1.462.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -37.000
Driftskostnader -969.000 -1.499.000
Driftsresultat 459.000 237.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 459.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 74.000 161.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 157.000 0
Sum omløpsmidler 231.000 118.000
Sum eiendeler 231.000 118.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 237.000
Sum egenkapital 200.000 267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt -110.000 -497.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 192.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 -149.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 267.000
Likviditetsgrad 1 7.2 -0.8
Likviditetsgrad 2 7.2 -0.8
Soliditet 86.2 226.3
Resultatgrad 32.1 13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 -0.6
Total kapitalrentabilitet 197.8 200.8
Signatur
01.08.2016
Prokurister
01.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex