Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Businessizer AS
Juridisk navn:  Businessizer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99624140
Postboks 32 Fagernesveien 2 Fax:
8501 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 988494976
Aksjekapital: 265.600 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Plusser As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.57%
Resultat  
  
200.87%
Egenkapital  
  
169.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.005.000 1.407.000 834.000 324.000 240.000
Resultat: 231.000 -229.000 -58.000 242.000 211.000
Egenkapital: 366.000 136.000 364.000 422.000 181.000
Regnskap for  Businessizer AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.005.000 1.407.000 834.000 324.000 240.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.673.000 -842.000 -50.000 -26.000
Driftsresultat -221.000 -266.000 -8.000 274.000 214.000
Finansinntekter 617.000 167.000 39.000 5.000 0
Finanskostnader -165.000 -130.000 -89.000 -37.000 -3.000
Finans 452.000 37.000 -50.000 -32.000 -3.000
Resultat før skatt 231.000 -229.000 -58.000 242.000 211.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 -229.000 -58.000 242.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 878.000 824.000 706.000 879.000 455.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.307.000 1.021.000 389.000 52.000
Sum eiendeler 2.087.000 2.131.000 1.727.000 1.268.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -163.000 66.000 125.000 -117.000
Sum egenkapital 366.000 136.000 364.000 422.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 1.062.000 966.000 848.000 751.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 1.030.000 515.000 94.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.000 2.131.000 1.727.000 1.268.000 507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 755.000 1.407.000 807.000 0 115.000
Andre inntekter 250.000 0 28.000 324.000 125.000
Driftsinntekter 1.005.000 1.407.000 834.000 324.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -824.000 -1.224.000 -340.000 0 -7.000
Avskrivning -7.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -442.000 -502.000 -50.000 -19.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.673.000 -842.000 -50.000 -26.000
Driftsresultat -221.000 -266.000 -8.000 274.000 214.000
Finansinntekter 617.000 167.000 39.000 5.000 0
Finanskostnader -165.000 -130.000 -89.000 -37.000 -3.000
Finans 452.000 37.000 -50.000 -32.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 -229.000 -58.000 242.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 7.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 878.000 817.000 706.000 879.000 455.000
Sum anleggsmidler 878.000 824.000 706.000 879.000 455.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 250.000 300.000 0 0
Andre fordringer 869.000 712.000 459.000 346.000 1.000
Sum investeringer 312.000 308.000 226.000 0 0
Kasse, bank 13.000 37.000 35.000 43.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.307.000 1.021.000 389.000 52.000
Sum eiendeler 2.087.000 2.131.000 1.727.000 1.268.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -163.000 66.000 125.000 -117.000
Sum egenkapital 366.000 136.000 364.000 422.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 464.000 631.000 60.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.062.000 966.000 848.000 751.000 214.000
Leverandørgjeld 28.000 8.000 23.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 255.000 213.000 1.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 136.000 218.000 91.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 1.030.000 515.000 94.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.000 2.131.000 1.727.000 1.268.000 507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 550.000 277.000 506.000 295.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 2.0 4.1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 2.0 4.2 0.5
Soliditet 17.5 6.4 21.1 33.3 35.7
Resultatgrad -18.9 -1.0 84.6 89.2
Rentedekningsgrad -1.3 0.3 7.5 71.3
Gjeldsgrad 4.7 14.7 3.7 2.0 1.8
Total kapitalrentabilitet 1 -4.6 1.8 22.0 42.2
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex