Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buskerud Graving Og Transport AS
Juridisk navn:  Buskerud Graving Og Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32766228
Sportsveien 14 Sportsveien 14 Fax: 32728921
3615 Kongsberg 3615 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 974361124
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.09%
Resultat  
  
-43.45%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.323.000 2.939.000 3.495.000 5.694.000 2.698.000
Resultat: 82.000 145.000 -172.000 396.000 -2.520.000
Egenkapital: 7.125.000 7.102.000 6.957.000 7.097.000 6.855.000
Regnskap for  Buskerud Graving Og Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.323.000 2.939.000 3.495.000 5.694.000 2.698.000
Driftskostnader -4.146.000 -2.756.000 -3.641.000 -5.235.000 -5.118.000
Driftsresultat 176.000 183.000 -145.000 458.000 -2.420.000
Finansinntekter -1.000 0 2.000 0 2.000
Finanskostnader -93.000 -39.000 -28.000 -62.000 -102.000
Finans -94.000 -39.000 -26.000 -62.000 -100.000
Resultat før skatt 82.000 145.000 -172.000 396.000 -2.520.000
Skattekostnad -59.000 0 32.000 -114.000 622.000
Årsresultat 23.000 145.000 -140.000 282.000 -1.898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.682.000 5.848.000 6.173.000 7.078.000 8.547.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 1.619.000 1.069.000 563.000 567.000
Sum eiendeler 8.320.000 7.467.000 7.242.000 7.641.000 9.114.000
Sum opptjent egenkapital 6.625.000 6.602.000 6.457.000 6.597.000 6.355.000
Sum egenkapital 7.125.000 7.102.000 6.957.000 7.097.000 6.855.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 29.000 126.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 1.195.000 365.000 255.000 418.000 1.896.000
Sum gjeld og egenkapital 8.320.000 7.467.000 7.241.000 7.641.000 9.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.215.000 3.054.000 3.349.000 5.688.000 1.606.000
Andre inntekter 107.000 -115.000 146.000 5.000 1.092.000
Driftsinntekter 4.323.000 2.939.000 3.495.000 5.694.000 2.698.000
Varekostnad -25.000 0 0 0 0
Lønninger -31.000 -41.000 -7.000 0 0
Avskrivning -631.000 -697.000 -681.000 -649.000 -1.523.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.459.000 -2.018.000 -2.953.000 -4.586.000 -3.595.000
Driftskostnader -4.146.000 -2.756.000 -3.641.000 -5.235.000 -5.118.000
Driftsresultat 176.000 183.000 -145.000 458.000 -2.420.000
Finansinntekter -1.000 0 2.000 0 2.000
Finanskostnader -93.000 -39.000 -28.000 -62.000 -102.000
Finans -94.000 -39.000 -26.000 -62.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -40.000 0
Årsresultat 23.000 145.000 -140.000 282.000 -1.898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 208.000 208.000 176.000 290.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 717.000 819.000 1.046.000 1.513.000 2.110.000
Driftsløsøre 250.000 471.000 879.000 1.260.000 1.658.000
Sum varige driftsmidler 967.000 1.290.000 1.925.000 2.773.000 3.768.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.567.000 4.350.000 4.040.000 4.130.000 4.489.000
Sum anleggsmidler 5.682.000 5.848.000 6.173.000 7.078.000 8.547.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 885.000 215.000 0 0
Andre fordringer 156.000 733.000 803.000 406.000 306.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 2.000 51.000 157.000 260.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 1.619.000 1.069.000 563.000 567.000
Sum eiendeler 8.320.000 7.467.000 7.242.000 7.641.000 9.114.000
Sum opptjent egenkapital 6.625.000 6.602.000 6.457.000 6.597.000 6.355.000
Sum egenkapital 7.125.000 7.102.000 6.957.000 7.097.000 6.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 377.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 29.000 126.000 363.000
Leverandørgjeld 715.000 314.000 229.000 357.000 410.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 51.000 0 61.000 180.000
Utbytte 0 0 0 -40.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 27.000 0 1.306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.195.000 365.000 255.000 418.000 1.896.000
Sum gjeld og egenkapital 8.320.000 7.467.000 7.241.000 7.641.000 9.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.443.000 1.254.000 814.000 145.000 -1.329.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.4 4.2 1.3 0.3
Likviditetsgrad 2 2.2 4.4 4.2 1.3 0.3
Soliditet 85.6 95.1 96.1 92.9 75.2
Resultatgrad 4.1 6.2 -4.1 8 -89.7
Rentedekningsgrad 1.9 4.7 -5.2 7.4 -23.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.5 6 -26.5
Signatur
03.02.2020
SIGNATUR
KASIN HAAVE SIGMUND
Prokurister
16.02.2017
I FELLESSKAP MED DAGLIG LEDER.
PROKURA I FELLESSKAP
ANDERSEN MARIANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex