Bussanlegg AS
Juridisk navn:  Bussanlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22084000
Postboks 2857 Tøyen Økernveien 9 Fax: 22084714
0608 Oslo 653 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 881480182
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/6/2000 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nobuss eiendommer as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.56%
Resultat  
  
-35.17%
Egenkapital  
  
7.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 75.265.000 67.464.000 72.291.000 77.256.000 52.062.000
Resultat: 10.208.000 15.745.000 23.670.000 32.224.000 6.103.000
Egenkapital: 111.599.000 103.636.000 91.607.000 73.668.000 49.528.000
Regnskap for  Bussanlegg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75.265.000 67.464.000 72.291.000 77.256.000 52.062.000
Driftskostnader -61.042.000 -48.542.000 -45.242.000 -40.736.000 -40.569.000
Driftsresultat 14.224.000 18.921.000 27.049.000 36.520.000 11.493.000
Finansinntekter 266.000 121.000 113.000 57.000 90.000
Finanskostnader -4.283.000 -3.298.000 -3.492.000 -4.353.000 -5.479.000
Finans -4.017.000 -3.177.000 -3.379.000 -4.296.000 -5.389.000
Resultat før skatt 10.208.000 15.745.000 23.670.000 32.224.000 6.103.000
Skattekostnad -2.246.000 -3.715.000 -5.731.000 -8.084.000 -1.652.000
Årsresultat 7.962.000 12.030.000 17.939.000 24.140.000 4.451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.730.000 240.972.000 252.430.000 254.779.000 263.773.000
Sum omløpsmidler 71.932.000 62.025.000 57.678.000 45.758.000 16.300.000
Sum eiendeler 301.662.000 302.997.000 310.108.000 300.537.000 280.073.000
Sum opptjent egenkapital 86.599.000 78.636.000 66.607.000 48.668.000 24.528.000
Sum egenkapital 111.599.000 103.636.000 91.607.000 73.668.000 49.528.000
Sum langsiktig gjeld 139.450.000 145.100.000 150.750.000 177.677.000 192.247.000
Sum kortsiktig gjeld 50.613.000 54.261.000 67.751.000 49.191.000 38.296.000
Sum gjeld og egenkapital 301.662.000 302.997.000 310.108.000 300.536.000 280.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 75.265.000 67.464.000 72.291.000 77.256.000 52.062.000
Driftsinntekter 75.265.000 67.464.000 72.291.000 77.256.000 52.062.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -21.075.000 -17.699.000 -16.047.000 -15.052.000 -14.485.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.967.000 -30.843.000 -29.195.000 -25.684.000 -26.084.000
Driftskostnader -61.042.000 -48.542.000 -45.242.000 -40.736.000 -40.569.000
Driftsresultat 14.224.000 18.921.000 27.049.000 36.520.000 11.493.000
Finansinntekter 266.000 121.000 113.000 57.000 90.000
Finanskostnader -4.283.000 -3.298.000 -3.492.000 -4.353.000 -5.479.000
Finans -4.017.000 -3.177.000 -3.379.000 -4.296.000 -5.389.000
Konsernbidrag 12.050.000 0 19.633.000 26.138.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.962.000 12.030.000 17.939.000 24.140.000 4.451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.221.000 2.068.000 1.146.000 677.000 49.000
Fast eiendom 217.039.000 226.859.000 239.854.000 251.891.000 263.724.000
Maskiner anlegg 9.470.000 12.045.000 11.430.000 2.211.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 226.509.000 238.903.000 251.284.000 254.102.000 263.724.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 229.730.000 240.972.000 252.430.000 254.779.000 263.773.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.866.000 25.006.000 23.772.000 37.000 0
Andre fordringer 10.010.000 3.773.000 4.701.000 10.064.000 6.831.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.678.000 9.625.000 9.573.000 9.520.000 9.468.000
Sum omløpsmidler 71.932.000 62.025.000 57.678.000 45.758.000 16.300.000
Sum eiendeler 301.662.000 302.997.000 310.108.000 300.537.000 280.073.000
Sum opptjent egenkapital 86.599.000 78.636.000 66.607.000 48.668.000 24.528.000
Sum egenkapital 111.599.000 103.636.000 91.607.000 73.668.000 49.528.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.195.000 28.679.000 46.159.000 41.346.000 31.416.000
Sum langsiktig gjeld 139.450.000 145.100.000 150.750.000 177.677.000 192.247.000
Leverandørgjeld 3.980.000 7.815.000 3.132.000 5.292.000 6.738.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.438.000 17.768.000 18.460.000 2.553.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 50.613.000 54.261.000 67.751.000 49.191.000 38.296.000
Sum gjeld og egenkapital 301.662.000 302.997.000 310.108.000 300.536.000 280.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.319.000 7.764.000 -10.073.000 -3.433.000 -21.996.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.9 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.9 0.9 0.5
Soliditet 3 34.2 29.5 24.5 17.7
Resultatgrad 18.9 2 37.4 47.3 22.1
Rentedekningsgrad 3.3 5.7 7.7 8.4 2.1
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.4 3.1 4.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 6.3 8.8 12.2 4.1
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex